Veelgestelde vragen

Kies een categorie

Algemeen

Heeft u vragen over het Coronavirus en uw verzekering? Hier vindt u de veelgestelde vragen.

U sluit een verzekering bij TAF af via uw onafhankelijke financieel adviseur. Rechtstreeks afsluiten bij TAF is niet mogelijk. Heeft u nog geen financieel adviseur? Vind een adviseur in uw buurt.

U vindt op de pagina Service & Contact formulieren voor het wijzigen van uw persoonlijke gegevens. Voor advies en inhoudelijke wijzigingen op uw verzekering kunt u terecht bij uw financieel adviseur.

Weet u zeker dat u uw verzekering wilt opzeggen? Als u ervoor kiest om de verzekering te beëindigen vervalt de polis en is er geen recht meer op een uitkering. We raden u aan om samen met uw adviseur te kijken wat het beste bij uw huidige financiële situatie past: opzeggen of (gewijzigd) voortzetten van de verzekering.

Wilt u toch opzeggen?

U vindt op de pagina Service & Contact het opzegformulier voor uw verzekering.

U geeft de melding door op de pagina Service & Contact.

U vindt het polisnummer op het polisblad. U kunt het polisnummer ook herleiden via uw bankafschrijving. Uw polisnummer staat achter het betalingskenmerk: bijvoorbeeldTAF0000001234567. De laatste cijfers na de nullenreeks is uw polisnummer bij TAF.

U kunt hiervoor contact opnemen met uw financieel adviseur. Uw adviseur kijkt het voor u na in een beveiligde omgeving.

U kunt als consument niet inloggen. Deze mogelijkheid is er alleen voor financieel adviseurs.

TAF adviseert u niet bij uw keuze voor verzekeringsproducten, ook niet bij wijzigingen. Voor advies kunt u terecht bij een financieel adviseur.

Heeft u uw verzekering bij ons opgezegd? Wij nemen de opzegging binnen twee weken in behandeling. Als er nog iets ontbreekt, nemen wij contact met u op. Wanneer wij aan uw verzoek kunnen voldoen en de verzekering beëindigen, ontvangt u van ons een bevestiging van de beëindiging. In deze bevestiging geven wij de daadwerkelijke beëindigingsdatum van uw verzekering aan. Heeft u na drie weken nog geen bericht van ons ontvangen? Wellicht is er dan iets mis gegaan bij de behandeling van uw verzoek of hebben wij niet uw juiste adres. In dat geval kunt u altijd telefonisch (040-7073890) of per e-mail (finan@taf.nl) contact met ons opnemen.

Overlijdensrisicoverzekering

Heeft u uw bestaande overlijdensrisicoverzekering langer dan vijf jaar geleden afgesloten? Dan kan het zijn dat u op uw premie kunt besparen door een nieuwe overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dat noemen we ‘oversluiten’. Op deze pagina leggen wij u uit hoe u kunt berekenen of het oversluiten van uw verzekering voordeel oplevert. En hoe u een eventuele overstap het beste kunt aanpakken.

Uw financieel adviseur helpt u graag bij het bepalen of overstappen mogelijk en gunstig voor u is en kan de overstap ook daadwerkelijk voor u regelen. Heeft u nog geen financieel adviseur? Vind een adviseur in uw buurt.

Als u voor een hoog verzekerd bedrag bij overlijden kiest, willen we graag weten hoe uw financiele situatie eruitziet. Zodat we kunnen beoordelen of het verzekerd bedrag bij overlijden aansluit bij het bedrag dat uw nabestaanden nodig hebben om in de woning te blijven wonen of een vergelijkbare levensstijl te behouden.

Waarom beoordelen wij de hoogte van het verzekerd bedrag?
Als verzekeringsaanbieder hebben wij te maken met regels vanuit toezichthouders, zoals De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiele Markten (AFM). Zij stellen een verzekering die past bij het doel van de klant verplicht. Dat is om u te beschermen. Want als u een te hoog bedrag verzekert, betaalt u een premie voor een dekking die u eigenlijk niet nodig hebt.

Een overlijdensrisicoverzekering keert uit aan de nabestaanden bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering. Als de verzekering aan de hypotheek is gekoppeld, wordt het bedrag (gedeeltelijk) afgelost op de hypotheek. Met deze verzekering bouwt u geen waarde op. Dat betekent dat als de verzekerde op de einddatum nog in leven is, de verzekering stopt zonder dat er een uitkering heeft plaatsgevonden.

U kunt kiezen tussen de Personal en de Special Overlijdensrisicoverzekering. Het grootste verschil tussen deze twee verzekeringen is de duur van de premiebetaling bij een (annuïtair/lineair) dalend verzekerd kapitaal.

TAF Personal ORV
U betaalt tot de einddatum van de verzekering premie (de premiebetalingsduur is gelijk aan de looptijd). De premie per maand is lager dan bij de Special ORV.

TAF Special ORV
U stopt maximaal 5 jaar voor de einddatum met het betalen van premie (de premiebetalingsduur is korter dan de looptijd). Als we alle premies bij elkaar optellen, betaalt u over de hele looptijd minder premie dan bij de TAF Personal ORV.

Uw financieel adviseur helpt u graag bij het maken van de beste keuzes in uw persoonlijke situatie.

Voor wijzigen in uw verzekering verwijzen wij u graag door naar uw financieel adviseur. Hij of zij kan u een zorgvuldig en passend advies geven over uw verzekering op basis van uw situatie.

Formulieren voor het wijzigen van uw persoonsgegevens vindt u op de pagina Service & Contact

Weet u zeker dat u uw verzekering wilt opzeggen? Als u ervoor kiest om de verzekering te beëindigen vervalt de polis en is er geen recht meer op een uitkering. Vooral als het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering om gezondheidsredenen moeilijk wordt, is het beëindigen van de verzekering niet altijd de beste keuze. We raden u aan om samen met uw adviseur te kijken wat het beste bij uw huidige financiële situatie past: opzeggen of (gewijzigd) voortzetten van de verzekering.

Wat is de reden dat u wilt opzeggen?
Op deze pagina vindt u meer informatie over opzeggen in verband met scheiding, verkoop woning en oversluiten tegen een lagere premie.

Wilt u toch opzeggen?
Het opzegformulier vindt u op de Service & Contact pagina.

U kunt het overlijden van een dierbare doorgeven via dit formulier.

U kunt de nieuwe pandhouder per e-mail aan ons doorgeven op info@taf.nl. Vermeld hierbij uw polisnummer(s). Ook ontvangen wij graag een nieuwe pandakte als bewijs van het pandhouderschap. U kunt uw nieuwe pandhouder (bank) vragen om dit aan ons toe te sturen.

Is de verzekering nog verpand aan een andere pandhouder? Dan ontvangen wij graag eerst een vrijgave van verpanding van de oude pandhouder. Na ontvangst van deze vrijgave én de pandakte van de nieuwe pandhouder, zetten wij de gegevens over.

 • Kinderdekking
  Bij overlijden van de wettige kinderen ontvangt de verzekeringnemer € 7.500
 • Ongevallendekking
  Extra uitkering van € 50.000,- bij overlijden als gevolg van een ongeval.
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
  Geen premie verschuldigd als verzekeringnemer langer dan de wachttijd arbeidsongeschikt is.
 • Reservewaarde
  U kunt kiezen voor een eventuele reservewaarde als u de verzekering voortijdig beëindigt. Dit is niet bij alle verzekeraars te verzekeren. Uw financieel adviseur kan u hierbij adviseren.

U kunt voor advies over een wijziging in uw verzekering contact opnemen met uw financieel adviseur.

U kunt voor advies over een wijziging in uw verzekering contact opnemen met uw financieel adviseur.

De minimale leeftijd bij aanvang is 18 jaar en de maximale leeftijd bij aanvang is 75 jaar. De maximale eindleeftijd is 85 jaar.

U kunt voor advies over het te verzekeren bedrag contact opnemen met uw financieel adviseur. Heeft u nog geen financieel adviseur? Vind een adviseur bij u in de buurt

De TAF Overlijdensrisicoverzekering keert alleen uit bij overlijden. Voor advies over een TAF arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u terecht bij uw financieel adviseur.

Nee, nadat uw verzekering is ingegaan hoeft u aan ons geen wijzigingen in uw gezondheid door te geven.

Wanneer een polis verpand is aan de hypotheek, wordt er uitgekeerd aan de geldverstrekker. Behalve als er andere afspraken zijn gemaakt tussen de verzekerde(n) en de geldverstrekker. Is de polis niet verpand? Dan wordt het bedrag uitgekeerd aan de begunstigde. De begunstigde kiest zelf waarvoor de uitkering wordt gebruikt.

Wij sturen het polisblad per e-mail naar de eerste verzekeringnemer. Ook al zijn er twee verzekeringnemers.

De TAF Overlijdensrisicoverzekering keert uit bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering. Als de verzekering de einddatum heeft bereikt en de verzekerde is niet overleden, dan ontvangt u geen geld (terug).

Tenzij u bij aanvang van de verzekering koos voor de optie: uitkering reservewaarde bij voortijdige beëindiging van de verzekering
Voor deze keuze geldt een hogere premie. Voor meer informatie en advies verwijzen wij u naar uw financieel adviseur.

Uw adviseur doet een aanvraag voor uw verzekering. Hij of zij geeft hierbij een ingangsdatum aan. Wij houden deze ingangsdatum aan. Wij krijgen namelijk niet automatisch bericht wanneer uw hypotheek daadwerkelijk ingaat. Wilt u de ingangsdatum wijzigen? Geef dit dan tijdig aan ons door. Uw adviseur kan het ook altijd aan ons doorgeven. Let er wel op dat de ingangsdatum binnen de geldigheidstermijn van de gezondheidsverklaring valt.

Vanaf 1 januari 2021 zijn ex-kankerpatiënten niet altijd meer verplicht om bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering aan te geven dat ze kanker hebben gehad. Deze regeling geldt voor nieuwe aanvragen.

Heeft u kanker gehad en heeft de arts die u behandelde vastgesteld dat de kanker genezen is? Dan hoeft u op de gezondheidsverklaring niet te melden dat u deze kanker heeft gehad, als is voldaan aan elk van de volgende drie voorwaarden.

 1. Het verzekerde bedrag is lager dan de vragengrens. Op deze site onder het kopje 'Vragengrens medische keuringen' leest u wat de vragengrens inhoudt: vanatotzekerheid.nl/begrippen/medische-keuring/
 2. Bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering geldt dat de verzekering stopt vóórdat u de leeftijd van 71 jaar bereikt. Bij de aanvraag van een uitvaartverzekering geldt dat u de verzekering aanvraagt vóórdat u de leeftijd van 60 jaar bereikt.
 3. De arts die u behandelde heeft 10 jaar of langer geleden vastgesteld dat de kanker genezen is. Dat wordt ook wel 'volledige remissie' genoemd. Soms geldt er zelfs een korter termijn dan 10 jaar. U leest in dit document wanneer dit het geval is.

Ondernemers AOV

Met deze verzekering voorkomt u dat u zonder geld komt te zitten als u (tijdelijk) niet meer kunt werken door arbeidsongeschiktheid. Zo kunt u uw vaste lasten blijven betalen.

De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal aftrekbaar. Voor uw aangifte Inkomensbelasting is de arbeidsongeschiktheidspremie aftrekbaar onder de noemer ‘premiebetaling inkomensvoorziening’. De uitkering is belastbaar inkomen waarover u belasting moet betalen. Bij TAF heeft u ook de keuze om de premie voor het arbeidsongeschiktheidsdeel niet fiscaal aftrekbaar te maken. U ontvangt de uitkering dan netto zonder dat u nog belasting moet betalen. Geef dit aan op het aanvraagformulier.

Dat is afhankelijk van de keuze die u maakt. De BasisGezekerd AOV keert uitsluitend uit bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval of bepaalde ernstige ziekten. Welke dit zijn vindt u in de polisvoorwaarden.

Met de GoedGezekerd AOV heeft u een ruime dekking waarbij u de keuze heeft of u psychische klachten wel of niet meeverzekerd.

Beroepsarbeidsongeschiktheid
Dit betekent dat alleen wordt beoordeeld of u uw beroep nog uit kunt oefenen. Kunt u dat niet, dan bent u arbeidsongeschikt en volgt een (deel)uitkering, ongeacht of u nog andere beroepen of werkzaamheden kunt verrichten. Dit is de meest luxe variant en voor deze variant betaalt u ook de hoogste premie.

Passende arbeid
Als u door uw arbeidsongeschiktheid uw eigen werk niet meer kunt uitvoeren, dan beoordelen wij of u in combinatie met uw beperkingen, opleidingsniveau en vroegere werkzaamheden, nog andere functies kunt uitvoeren.

In uitzonderlijke situaties mogen wij de premie en/of de voorwaarden van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen groepsgewijs of voor alle verzekerden aanpassen. Dit heet een ‘en bloc’ wijziging. Bijvoorbeeld in het geval van een wetswijziging of voor een gezonde bedrijfsvoering in het belang van de bescherming van al onze verzekerden. U wordt hier uiterlijk vier weken van te voren over geïnformeerd. Bent u het niet eens met de wijziging? Dan mag u de verzekering opzeggen per de wijzigingsdatum.

Nee, de TAF Ondernemers AOV is alleen geschikt voor zelfstandig ondernemers. Stopt u met het ondernemerschap en gaat u in loondienst? Dan kan de TAF Werknemers AOV een goede oplossing voor u zijn. Vraag uw financieel adviseur om advies. Heeft u tijdelijk (voor een korte periode van minder dan een jaar) geen inkomen uit uw onderneming? De TAF GoedGezekerd AOV kunt u eventueel tijdelijk stopzetten. Meer informatie hierover vindt u in de polisvoorwaarden.

U kunt uw verzekering gedurende de looptijd van de verzekering opzeggen. De TAF GoedGezekerd AOV met polisvoorwaarden QL GG 03-2020 en de TAF BasisGezekerd AOV met polisvoorwaarden IPT BG 09-2017 kunt u na afloop van het eerste jaar maandelijks opzeggen.

Heeft u een AOV product met andere polisvoorwaarden? Dan vindt u de opzegtermijn van uw verzekering terug in de polisvoorwaarden die op uw polis van toepassing zijn. Heeft u nog vragen? U kunt daarvoor natuurlijk ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 040 – 707 38 90.

Het opzegformulier vindt u hier.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet verplicht, maar wel verstandig voor u als ondernemer. Anders dan werknemers, die automatisch verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid, zijn zzp’ers en ondernemers niet automatisch verzekerd. Dit moet u als ondernemer zelf regelen.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is nu nog niet wettelijk verplicht. De overheid heeft wel een plan liggen om een AOV binnenkort verplicht te stellen voor zzp’ers. Deze verplichte verzekering is lang niet voor elke zzp’er de beste oplossing. Voor veel ondernemers is het beter om zelf een verzekering te regelen. Uw financieel adviseur kan u helpen met het maken van de juiste keuze die past bij uw situatie.

U kunt het verzekerd bedrag jaarlijks, zonder nieuwe medische waarborgen, met maximaal 20% verhogen. Verlagen van het verzekerd bedrag mag op ieder gewenst moment. Wilt u andere onderdelen van uw verzekering wijzigen? Neem dan contact op met uw financieel adviseur. Deze helpt u bij het maken van de juiste keuze.

Bij de Ondernemers AOV verzekert u uw maandelijkse lasten plus een bedrag van € 750 voor overige kosten, tot maximaal € 5.000 per maand. Wilt u meer verzekeren dan € 2.500 per maand? Dan mag het verzekerd bedrag ook niet hoger zijn dan 85% van uw gemiddelde bruto maandinkomen over de laatste drie kalenderjaren.

Bij een TAF GoedGezekerd AOV met polisvoorwaarden GG QL 06-2020 zit een lidmaatschap van Royal Doctors inbegrepen ter waarde van €299,- per jaar. Daarmee heeft u onbeperkt toegang tot de dienstverlening van Royal Doctors.

Meer weten over de diensten van Royal Doctors en hoe hier bij TAF gebruik van kan worden gemaakt? Klik hier. Of kijk op de website van Royal Doctors.

Ja, als uw beroep is gewijzigd moet u dat aan ons doorgeven. Vul daarvoor het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@taf.nl.

Werknemers AOV

Maandelijks bedrag als u arbeidsongeschikt bent
Een TAF Maandlastbeschermer is een woonlastenverzekering. U verzekert hiermee een vast bedrag per maand als u arbeidsongeschikt wordt om uw vaste woonlasten door te betalen. Op uw polisblad staat wat het verzekerd maandbedrag is en na welke periode van arbeidsongeschiktheid (wachttijd) u dat krijgt uitgekeerd.

Heeft u gekozen voor een werkloosheidsdekking?
Dan bent u ook verzekerd als u uw baan onvrijwillig verliest. Op uw polisblad staat wat het verzekerd bedrag is en hoe lang u dit bedrag maximaal krijgt uitgekeerd.

Wat precies verzekerd is, leest u in uw polisvoorwaarden
Afhankelijk van de verzekering die u heeft afgesloten, kunnen er nog wat extra’s zijn verzekerd. Zoals toegang tot de dienstverlening van Royal Doctors en een vergoeding van het verplichte eigen risico van de zorgverzekering. Wat precies verzekerd is kunt u nakijken in de polisvoorwaarden van uw verzekering.

De TAF Maandlastbeschermer keert al uit vanaf 35% arbeidsongeschiktheid.

Samen met uw adviseur bepaalt u welk percentage van uw inkomen (tussen de 70 en 90 procent) u wilt verzekeren bij arbeidsongeschiktheid.

Als u arbeidsongeschikt raakt wordt volledig aangevuld tot het verzekerd maandinkomen bij een gedeeltelijke en volledige WIA-uitkering. Net als bij de WIA, wordt werken beloond. Daarom moet bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ná het verstrijken van de loongerelateerde uitkering minimaal 50 procent van de restverdiencapaciteit* worden benut om in aanmerking te komen voor een volledige aanvulling. Anders wordt de aanvulling verlaagd tot 65 procent van het verzekerd maandinkomen.

* De restverdiencapaciteit is een percentage dat uitdrukt hoeveel een zieke of arbeidsongeschikte werknemer nog kan verdienen nadat de ziekte is opgetreden. De verzekeringsarts en de re-integratiedeskundige van het UWV bepalen samen hoe hoog deze restverdiencapaciteit is.

Eenmalige uitkering voor deels aflossen hypotheek als u in de WIA komt

De TAF Hypotheekbeschermer lost in één keer tot de helft van de hypotheek af als u in de WIA komt. De maand waarin uw WIA-uitkering start, bepaalt de hoogte van de uitkering. De uitkering kunt u aflezen in het uitkeringsschema op uw verzekeringsbewijs. Het uitkeringsbedrag gaat rechtstreeks naar uw geldverstrekker.

Heeft u gekozen voor een werkloosheidsdekking?

Dan ben u ook verzekerd als u onvrijwillig werkloos wordt. Belangrijk is dat u een arbeidscontract voor onbepaalde tijd had op het moment van ontslag. Op uw polisblad staat wat het verzekerd bedrag is.
De uitkering bij werkloosheid start als uw WW-uitkering vanwege de maximale uitkeringstermijn op basis van uw arbeidsverleden stopt. U ontvangt maximaal 12 maanden een uitkering uit de werkloosheidsdekking. Daarna vervalt de dekking en betaalt u ook geen premie meer voor deze dekking.   

Als u langdurig arbeidsongeschikt bent, komt u op een gegeven moment in de WIA terecht. De maand waarin uw WIA-uitkering start heeft u ook recht op de uitkering uit de Hypotheekbeschermer. Tenzij u arbeidsongeschikt bent door een oorzaak die op uw verzekeringsbewijs is uitgesloten.

De werkloosheidsdekking kan alleen in combinatie met arbeidsongeschiktheid worden afgesloten bij de TAF Maandlastbeschermer en de TAF Hypotheekbeschermer.

Wij gaan ervan uit dat uw geldverstrekker u geen boete in rekening brengt. U bent namelijk arbeidsongeschikt en daardoor bent u in een vervelende situatie terecht gekomen. Brengt de geldverstrekker toch een vergoeding (boete) voor vervroegde aflossing op uw hypotheek in rekening? Dan keren wij het bedrag dat maximaal zonder boete afgelost kan worden uit aan de geldverstrekker. Het resterende bedrag keren wij aan u uit.

Nee, de premie is niet aftrekbaar. De uitkering is belastingvrij

Beroepsarbeidsongeschiktheid
Dit betekent dat alleen wordt beoordeeld of u uw beroep nog uit kunt oefenen. Kunt u dat niet, dan bent u arbeidsongeschikt en volgt een (deel)uitkering, ongeacht of u nog andere beroepen of werkzaamheden kunt verrichten. Dit is de meest luxe variant en voor deze variant betaalt u ook de hoogste premie.

Passende arbeid
Als u door uw arbeidsongeschiktheid uw eigen werk niet meer kunt uitvoeren, dan beoordelen wij of u in combinatie met uw beperkingen, opleidingsniveau en vroegere werkzaamheden, nog andere functies kunt uitvoeren.

Gangbare arbeid
Dit is het minst luxe arbeidsongeschiktheidscriterium. In dit geval wordt u beoordeeld voor het verrichten van werk in algemene zin. Voor deze variant betaalt u ook de minste premie.

UWV volgend (WIA)
Hierbij volgen wij de beoordeling van het UWV. Die bepalen de mate waarin u arbeidsongeschikt bent en hoeveel procent u nog kan verdienen van uw oude loon. Kan u minder dan 65 procent van dit loon verdienen? Dan bent u volgens het UWV voor minimaal 35% arbeidsongeschikt en heeft u recht op een WIA-uitkering.

Lees hier onder welke voorwaarden u gebruik kunt maken van de diensten van Royal Doctors.

Meer weten over de diensten van Royal Doctors en hoe hiervan gebruik kan worden gemaakt? Klik hier voor uitgebreide informatie.

Lees hier onder welke voorwaarden u gebruik kunt maken van de diensten van Royal Doctors.

Een lidmaatschap kost € 299 per jaar en kan worden afgesloten op www.royaldoctors.com.

Ja, als uw beroep is gewijzigd moet u dat aan ons doorgeven. Vul daarvoor het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@taf.nl.

VVT Inkomensaanvulling Verzekering

De VVT Inkomensaanvulling Verzekering is ontwikkeld voor werknemers in de VVT-sector (Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg). Deze verzekering herstelt de wettelijke verslechtering van de korte uitkeringsduur waarmee u te maken krijg als u werkloos of arbeidsongeschikt bent. Daarnaast bent u beschermd tegen forse inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid.

De VVT Inkomensaanvulling Verzekering bestaat uit twee met elkaar samenhangende dekkingen:

 • de VVT PAWW (Private Aanvulling WW en WGA)
 • de VVT WIA Hiaat Uitgebreid.

VVT PAWW

Vóór 1-1-2016 was de maximaal mogelijke uitkeringsduur bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid (bij de loongerelateerde uitkering) 38 maanden. Vanaf 1-1-2016 is dit door een wetswijziging versoberd en is de maximaal mogelijke uitkeringsduur nog maar 24 maanden.  De exacte uitkeringsduur is afhankelijk van het arbeidsverleden. In veel gevallen is de uitkeringsduur korter dan het maximum. De VVT PAWW compenseert het verschil tussen de uitkeringsduur van vóór 2016 en de huidige uitkeringsduur.

VVT WIA Hiaat Uitgebreid

Bent u langdurig arbeidsongeschikt? Ontvangt u daarvoor een WIA uitkering én is uw WIA uitkering plus alle overige inkomsten minder dan 70 procent van uw laatstverdiende salaris? Dan vult de VVT WIA Hiaat Uitgebreid dit inkomen aan tot 70% van uw laatstverdiende salaris. De maximale uitkeringsduur is tot aan uw AOW-gerechtigde leeftijd.

De totale premie wordt via de werkgever verrekend met TAF.

U heeft recht op een uitkering zodra uw WW-uitkering bij het UWV stopt. Daarbij moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent nog steeds werkloos nadat uw WW-uitkering van het UWV is gestopt
 • U zou op basis van de wetgeving van vóór 1-1-2016 nog recht hebben op een uitkering van het UWV
 • Op het moment dat u werkloos raakte was uw werkgever verzekerd bij TAF.

U heeft recht op een uitkering zodra u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U ontvangt een WIA-uitkering
 • Op het moment dat u zich voor het eerst ziek heeft gemeld, was uw werkgever verzekerd bij TAF
 • U was in de 4 weken vóór de ingangsdatum van deze dekking in staat uw volledige werkzaamheden te verrichten
 • Uw WIA-uitkering plus alle overige inkomsten bedraagt minder dan 70 procent van uw laatstverdiende salaris

Werkloosheid

Als u werkloos bent, dan ontvangt u een WW-uitkering van het UWV. De duur van deze uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat u gewerkt heeft. Vóór 1-1-2016 was de maximaal mogelijke uitkeringsduur 38 maanden. Vanaf 1-1-2016 is dit verkort naar een maximaal mogelijke uitkeringsduur van 24 maanden. Heeft uw werkgever de VVT Inkomensaanvulling Verzekering afgesloten? Dan vergoedt deze verzekering het verschil tussen de uitkeringsduur van vóór 1-1-2016 en de huidige uitkeringsduur die is bepaald door het UWV.

Arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt bent verklaard, dan stroomt u eerst in de WIA. U heeft dan recht op een loongerelateerde uitkering (LGU). De uitkeringsduur hiervan is ook afhankelijk van het aantal jaren dat u heeft gewerkt. Net als bij werkloosheid was de maximaal mogelijke uitkeringsduur vóór 1-1-2016 38 maanden. Na 1-1-2016 is dit verkort naar een maximaal mogelijke uitkeringsduur van 24 maanden. Bent u na de loongerelateerde uitkering nog steeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering uit de WIA. Heeft uw werkgever de VVT Inkomensaanvulling Verzekering afgesloten? Dan vergoedt deze verzekering het verschil tussen de uitkeringsduur van vóór 1-1-2016 en de huidige uitkeringsduur die is bepaald door het UWV.

Als uw loongerelateerde uitkering stopt, en u bent nog steeds arbeidsongeschikt, kunt u in aanmerking komen voor de loonaanvullingsuitkering (LAU) of vervolguitkering (VVU). Dit is afhankelijk van de mate waarin u uw restverdiencapaciteit benut*. Het kan zijn dat deze uitkering minder dan 70 procent van uw laatstverdiende salaris bedraagt. De VVT WIA Hiaat Uitgebreid vult deze uitkering aan tot maximaal 70 procent van uw laatstverdiende salaris. De maximale uitkeringsduur is tot aan uw AOW-gerechtigde leeftijd.

*We begrijpen dat dit een technisch verhaal is. Wilt u daar meer informatie over? Neem dan contact op met de afdeling P&O van uw (laatste) werkgever.

Werkloosheid

Bent u werkloos en komt u in aanmerking voor een aanvullende uitkering bij TAF? Dan is de hoogte van de uitkering gelijk aan de WW-uitkering die u ontving van het UWV. Eventuele overige inkomsten worden wel in mindering gebracht op deze uitkering.

Arbeidsongeschiktheid

Ontvangt u een WIA-uitkering? Dan wordt met de VVT WIA Hiaat Uitgebreid verzekering uw inkomen met deze verzekering aangevuld tot 70 procent van uw inkomen voorafgaand aan de dag dat u ziek werd.

Om voor een uitkering in aanmerking te komen dient de eerste dag van werkloosheid plaats te vinden na de ingangsdatum.

Om voor een uitkering in aanmerking te komen, dient de eerste dag van arbeidsongeschiktheid plaats te vinden na de ingangsdatum.

Bent u werkloos of arbeidsongeschikt? Dan kunt u bij TAF een formulier aanvragen door een e-mail te sturen naar info@taf.nl. Nadat u het formulier heeft ingevuld, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging met daarin een informatiebrochure.

TAF is sinds 2005 expert in financiële producten die inkomen en vermogen beschermen. We richten ons op verzekeringen die te maken hebben met overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Al meer dan 700.000 mensen sloten op aanraden van hun financieel adviseur al een verzekering bij ons af. Voor de VVT Inkomensaanvulling Verzekering werkt TAF samen met verzekeraar Quantum Leben A.G en financieel adviesbureau Kuijpers & Kuijpers.

Quantum Leben A.G. is de verzekeraar achter de VVT Inkomensaanvulling Verzekering. Quantum Leben A.G. is gevestigd in Liechtenstein. De verzekeraar is door de Nederlandsche Bank toegelaten op de Nederlandse markt. En staat onder toezicht van de Finanzmarktaufsicht (FMA). Ook is Quantum Leben A.G. lid van het Verbond van Verzekeraars.

Meer over Quantum Leben A.G.

Kuijpers & Kuijpers B.V. is een specialistisch kantoor welke zich hoofdzakelijk richt op werkgevers en werknemers in de zorg. Zij is architect en bemiddelaar van de VVT Inkomensaanvulling Verzekering en onderhoudt contacten met de vakbonden, ActiZ, BTN en individuele werkgevers. Daarnaast begeleidt Kuijpers & Kuijpers werkgevers en werknemers bij het afnemen en gebruiken van het verzekeringsproduct. Ook treedt zij op als vraagbaak en begeleider bij vraagstukken over risicodekking en claims.

Meer over Kuijpers & Kuijpers

Factuur/premie

Als u uw premieachterstand niet in één keer kunt voldoen, kunt u een betalingsregeling met ons afspreken. U kunt hiervoor telefonisch (040-7073890) of per e-mail (finan@taf.nl) contact met ons opnemen. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen.

Wilt u uw (achterstallige) premie overmaken?

Maak het bedrag over naar rekeningnummer IBAN NL13 ABNA 0581 4834 13 onder vermelding van uw polisnummer.

U heeft bij TAF een verzekering afgesloten. Voor deze verzekering betaalt u een premie en deze premie incasseren wij automatisch van uw rekening. Wij incasseren de premie van uw rekening totdat de verzekering beëindigd is en alle verschuldigde premie betaald is. De incasso van de premie van uw overlijdensrisicoverzekering stopt niet automatisch nadat uw hypotheek is afgelost.

Uw verzekering eindigt niet automatisch als uw hypotheek beëindigd wordt, ook niet als de verzekering is gekoppeld aan uw hypotheek. Uw verzekering bij TAF is een losstaande verzekering, die ook zonder hypotheek kan doorlopen als nabestaandenvoorziening. De verzekering eindigt wanneer u ons hiervoor een verzoek tot beëindiging stuurt en wij u de beëindiging bevestigd hebben.

In eerste instantie proberen wij de premie altijd automatisch bij u te incasseren. Het kan zijn dat de incasso niet lukt. Bijvoorbeeld omdat het rekeningnummer niet correct is of omdat er niet genoeg saldo op de rekening staat. Als het ons na een aantal pogingen nog steeds niet lukt om de premie te incasseren, stoppen wij met automatisch incasseren. U ontvangt dan herinneringsbrieven over de premieachterstand. Denkt u dat een automatische incasso wel mogelijk zou moeten zijn? Neem telefonisch (040-7073890) of per e-mail (finan@taf.nl) contact met ons op.

Als u denkt dat u een premieachterstand heeft, kunt u dat het beste nakijken op uw bankafschriften. Ziet u elke maand een automatische incasso van TAF die slaagt? Dan is de kans klein dat u een premieachterstand heeft. Is er geen regelmatige incasso of betaling zichtbaar, dan zou het kunnen dat er sprake is van een premieachterstand op uw polis. Bij een premieachterstand sturen wij u herinneringsbrieven waarin wij u op hoogte stellen van de premieachterstand. Ook uw tussenpersoon en een eventuele pandhouder worden op de hoogte gesteld van een premieachterstand zodat zij ook contact met u kunnen opnemen. Als u twijfelt of er sprake is van een premieachterstand, dan kunt u altijd telefonisch (040-7073890) of per e-mail (finan@taf.nl) contact met ons opnemen.

Dit hangt ervan af hoe lang er al een achterstand is. Als er sprake is van een premieachterstand ontvangt u van ons eerst een herinnering. In deze herinnering geven wij u een uiterste betalingstermijn. Als de achterstand niet binnen de in de herinnering gestelde termijn voldaan is, is de dekking van uw verzekering geschorst. Dit betekent dat u geen recht heeft op een uitkering als u gedurende die periode arbeidsongeschikt of werkloos raakt of als de verzekerde overlijdt. Als u de volledige achterstand betaalt, dan bent u vanaf de dag nadat wij de betaling hebben ontvangen weer verzekerd voor verzekerde gebeurtenissen die zich voordoen.

Zodra uw verzekering ingaat, bent u premieplichtig. Voor verzekeringen waarbij de premie maandelijks betaald wordt, incasseren wij de premie vóór het begin van de maand waarop de premie betrekking heeft. U betaalt dus elke maand vooruit. De incassodatum is steeds rond de 28e van de maand. Voor verzekeringen waarbij de premie jaarlijks betaald wordt, incasseren wij de premie voor het eerst op de ingangsdatum en daarna na verloop van telkens een jaar. U betaalt dus elk jaar vooruit. Als de incasso op de 28e van de maand niet lukt, dan proberen wij op de 8e of de 18e nogmaals om de premie te incasseren.

TAF werkt samen met Intrum. Als wij de premieachterstand uit handen gegeven hebben aan het incassobureau, dan nemen zij de inning van de premie over. U ontvangt dan van hun brieven over de premieachterstand en u kunt betalen op hun bankrekening. Wij doen op dat moment niets meer met uw premieachterstand. Voor de betaling van de achterstand kunt u contact opnemen met Intrum op het telefoonnummer 088-0201838 of via www.intrum.com. Zolang de achterstand niet betaald is, zijn zij uw aanspreekpunt voor de premiebetaling. Maandpremies van de lopende maanden terwijl uw vordering bij Intrum ligt, geven wij door aan Intrum. Als u uw achterstand inclusief de kosten bij Intrum betaald heeft, nemen wij de premiebetaling weer over.

U kunt uw rekeningnummer voor automatisch incasso wijzigen via dit wijzigingsformulier.

Claim: Overlijden

U geeft het overlijden van een dierbare door via dit formulier.

De verzekeraar onderzoekt bij elke claim of er recht bestaat op een uitkering. In sommige gevallen (bijvoorbeeld wanneer een verzekerde binnen een jaar na de ingangsdatum van de verzekering overlijdt) legt de verzekeraar de claim voor aan de onafhankelijke Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens. De Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens beoordeelt binnen vier weken of zij de claim nader gaat onderzoeken. Als de Commissie besluit nader onderzoek te doen, dan wordt er medische informatie opgevraagd bij de behandelend arts of specialist. De Commissie informeert u en ons binnen drie maanden over de uitkomst van het onderzoek.

Claim: arbeidsongeschikt/werkloos

Bent u arbeidsongeschikt of werkloos en wilt u een claim indienen? Neem contact op met uw financieel adviseur. Hij of zij verstrekt u het schadeaangifteformulier en begeleidt u bij het invullen ervan.

Als u door uw arbeidsongeschiktheid uw eigen werk niet meer kunt uitvoeren, dan beoordelen wij of u in combinatie met uw beperkingen, opleidingsniveau en vroegere werkzaamheden, nog andere functies kunt uitvoeren. Dit noemen wij beoordeling op passende arbeid.

Dit betekent dat alleen wordt beoordeeld of u uw beroep nog uit kunt oefenen. Kunt u dat niet, dan bent u arbeidsongeschikt en volgt een (deel)uitkering, ongeacht of u nog andere beroepen of werkzaamheden kunt verrichten. Dit is de meest luxe variant en voor deze variant betaalt u ook de hoogste premie.

Dit is het minst luxe arbeidsongeschiktheidscriterium. In dit geval wordt u beoordeeld voor het verrichten van werk in algemene zin. Voor deze variant betaalt u ook de minste premie.

Om het recht op een uitkering te kunnen beoordelen moet er eerst medische informatie opgevraagd worden bij uw behandela(a)r(en). Soms is het nodig om een onafhankelijke medisch onderzoek of een arbeidsdeskundig onderzoek te doen. Om die reden verstrekken wij helaas geen voorschotten. Wij doen onze uiterste best om het recht op uitkering zo snel mogelijk te beoordelen.

Raadpleeg daarvoor het schadeaangifteformulier. U leest op de eerste bladzijde per polisvoorwaarde welke gegevens wij graag van u willen ontvangen.

Dat is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. U kunt dit in de polisvoorwaarden terugvinden onder het artikel Premiebetaling.

Het verzekerde bedrag mag bij het afsluiten van de verzekering niet hoger zijn dan de aantoonbare vaste lasten. Wij controleren of dat ook zo is. Daarnaast mag het verzekerde bedrag niet hoger zijn dan 85 procent van het gemiddelde inkomen. Om die reden beoordelen wij ook uw inkomensgegevens. Wij hebben niet altijd alle gegevens nodig. Op het schadeaangifteformulier staat per polisvoorwaarde beschreven wat u moet toesturen.

Omdat u er voor gekozen heeft om de premie voor deze verzekering fiscaal aftrekbaar te maken, heeft u een fiscaal voordeel gehad. De Belastingdienst verplicht ons dan wel om loonbelasting aan hen af te dragen als u recht heeft op een uitkering. Soms wordt er gedacht dat loonbelasting alleen afgedragen dient te worden als iemand in loondienst werkt. Dit klopt niet, ook bij zelfstandig ondernemers moeten wij loonbelasting afdragen.

Als u ergens bezwaar tegen heeft, dan horen we dat graag. Op deze pagina leest u hoe u een bezwaar bij ons indient.

VVT Inkomensaanvulling Verzekering

De VVT Inkomensaanvulling Verzekering is ontwikkeld voor werknemers in de Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorgsector (VVT). Deze verzekering vervangt volledig de PAWW-regeling van Stichting PAWW en biedt daarnaast een gegarandeerde aanvullingsuitkering bij arbeidsongeschiktheid tot 70 procent van het laatstverdiende salaris.

De VVT Inkomensaanvulling Verzekering bestaat uit twee op elkaar aansluitende dekkingen:

 • de VVT PAWW
 • de VVT WIA Hiaat Uitgebreid

VVT PAWW

Vóór 1-1-2016 was de maximaal mogelijke uitkeringsduur bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid (bij de loongerelateerde uitkering) 38 maanden. Na 1-1-2016 is de maximaal mogelijke uitkeringsduur nog maar 24 maanden. Afhankelijk van het arbeidsverleden kan dit zelfs nog korter zijn. De VVT PAWW vergoedt het verschil tussen de langere uitkeringsduur van vóór 1-1-2016 en de kortere uitkeringsduur van nu.

VVT WIA Hiaat Uitgebreid

Is uw werknemer langdurig arbeidsongeschikt? En ontvangt deze een WIA-uitkering én is deze WIA-uitkering plus alle overige inkomsten minder dan 70 procent van uw laatstverdiende salaris? Dan vult de VVT WIA Hiaat Uitgebreid dit aankomen aan tot 70 procent van het laatstverdiende salaris. De aanvulling geldt ook voor salarissen boven de sv-loongrens. De maximale uitkeringsduur is tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd.

De totale premie wordt via de werkgever verrekend met TAF.

Nee, deze verzekering is niet verplicht. Echter, het is een vervanging en verbetering van de wél verplichte PAWW-regeling van de Stichting PAWW. U kunt als werkgever bij de Stichting PAWW dispensatie van de verplichte PAWW-regeling aanvragen, als u daarvoor in de plaats de VVT Inkomensaanvulling Verzekering afsluit. Sluit u de VVT Inkomensaanvulling Verzekering af? Dan vervalt ook de verplichte afdracht aan de Stichting PAWW. Bovendien breidt u met de VVT Inkomensaanvulling Verzekering de voorzieningen voor uw werknemers uit met een volledige WIA Hiaat Uitgebreid dekking.

Wilt u dispensatie aanvragen? Neem dan contact op met Kuijpers & Kuijpers via telefoonnummer 076 205 51 31 of stuur een e-mail naar info@kuijpers-kuijpers.nl.

Nee, het is alleen mogelijk de volledige VVT Inkomensaanvulling Verzekering (VVT PAWW en VVT WIA Hiaat Uitgebreid) af te sluiten. Laat u daarover goed voorlichten door Kuijpers & Kuijpers.

Heeft u al een lopende WIA-Hiaat verzekering? Dan kan de dekking VVT WIA Hiaat Uitgebreid uitgesteld ingaan. De voorwaarde hiervan is dat u nu bij de aanvraag van de VVT Inkomensaanvulling Verzekering uw lopende WIA Hiaat verzekering per de eerst volgende contractvervaldatum opzegt. Heeft u een semi-collectieve WIA Hiaat verzekering? Dan adviseren wij u om deze op te zeggen en over te gaan op de VVT WIA Hiaat Uitgebreid, vanwege de collectieve en completere dekking.

Wilt u daar graag advies over inwinnen? Neem dan contact op met Kuijpers en Kuijpers via telefoonnummer 076 205 51 31 of stuur een e-mail naar info@kuijpers-kuijpers.nl.

Nee, dat is niet nodig. Deze verzekeringsoplossing werkt op basis van jaarlijkse na-verrekening. Bij aanvang bepalen wij een voorschot-premie op basis van uw opgave van uw SV-loonsom. In de eerste maand na afloop van elk jaar vragen we naar de definitieve salarissen en aantal medewerkers. Op basis van deze cijfers bepalen wij of u teveel betaalde premie terug ontvangt of dat u moet bijbetalen. Tevens baseren wij op basis van deze definitieve cijfers een nieuwe voorschot-premie voor het komende jaar.

Ja, de premie staat vast voor de eerste contractperiode

TAF is sinds 2005 expert in financiële producten die inkomen en vermogen beschermen. We richten ons op verzekeringen die te maken hebben met overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Al meer dan 700.000 mensen sloten op aanraden van hun financieel adviseur al een verzekering bij ons af. Voor de VVT Inkomensaanvulling Verzekering werkt TAF samen met verzekeraar Quantum Leben A.G en financieel adviesbureau Kuijpers & Kuijpers.

Quantum Leben A.G. is de verzekeraar achter de VVT Inkomensaanvulling Verzekering. Quantum Leben A.G. is gevestigd in Liechtenstein. De verzekeraar is door de Nederlandsche Bank toegelaten op de Nederlandse markt. En staat onder toezicht van de Finanzmarktaufsicht (FMA). Ook is Quantum Leben A.G. lid van het Verbond van Verzekeraars.

Meer over Quantum Leben A.G.

Kuijpers & Kuijpers B.V. is een specialistisch kantoor welke zich hoofdzakelijk richt op werkgevers en werknemers in de zorg. Zij is architect en bemiddelaar van de VVT Inkomensaanvulling Verzekering en onderhoudt contacten met de vakbonden, ActiZ, BTN en individuele werkgevers. Daarnaast begeleidt Kuijpers & Kuijpers werkgevers en werknemers bij het afnemen en gebruiken van het verzekeringsproduct. Ook treedt zij op als vraagbaak en begeleider bij vraagstukken over risicodekking en claims.

Meer over Kuijpers & Kuijpers

Hier zijn wij trots op

MoneyView ADMoneyView GBMoneyView AOVIndependerGouden Lotus Award overlijdensrisicoverzekeringGouden Lotus verzekeringsproductDFO 2021 Beste gevolmachtigdeAdfiz ORVAdfiz AO

Onze klanten beoordelen ons met een gemiddelde score van een 8,2 (gebaseerd op 735 beoordelingen). Lees onze klantervaringen