Algemeen

 • Coronavirus en uw verzekering

  Heeft u vragen over het Coronavirus en uw verzekering? Hier vindt u de veelgestelde vragen

 • Hoe vraag ik een verzekering bij TAF aan?

  U sluit een verzekering bij TAF af via uw onafhankelijke financieel adviseur. Rechtstreeks afsluiten bij TAF is niet mogelijk. Heeft u nog geen financieel adviseur? Vind een adviseur in uw buurt.

 • Hoe kan ik mijn verzekering wijzigen?

  U vindt op de pagina Service & Contact formulieren voor het wijzigen van uw persoonlijke gegevens. Voor advies en inhoudelijke wijzigingen op uw verzekering kunt u terecht bij uw financieel adviseur.

 • Hoe kan ik mijn verzekering opzeggen?

  U vindt het opzegformulier op de Service & Contact pagina. Als uw verzekering verpand is aan uw hypotheek moet ook uw geldverstrekker akkoord geven voor het beëindigen van de verzekering. Het document dat zij moeten afgeven heet een vrijgave van verpanding.

 • Hoe meld ik arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid?

  U geeft de melding door op de pagina Service & Contact.

 • Waar vind ik mijn polisnummer?

  U vindt het polisnummer op het polisblad. U kunt het polisnummer ook herleiden via uw bankafschrijving. Uw polisnummer staat achter het betalingskenmerk: bijvoorbeeldTAF0000001234567. De laatste cijfers na de nullenreeks is uw polisnummer bij TAF.

 • Wat is de status van mijn aanvraag?

  U kunt hiervoor contact opnemen met uw financieel adviseur. Uw adviseur kijkt het voor u na in een beveiligde omgeving.

 • Hoe kom ik aan een inlogcode?

  U kunt als consument niet inloggen. Deze mogelijkheid is er alleen voor financieel adviseurs.

 • Mijn persoonlijke situatie wijzigt, wat nu?

  TAF adviseert u niet bij uw keuze voor verzekeringsproducten, ook niet bij wijzigingen. Voor advies kunt u terecht bij een financieel adviseur.

 • Is mijn verzekering beëindigd?

  Heeft u uw verzekering bij ons opgezegd? Wij nemen de opzegging binnen twee weken in behandeling. Als er nog iets ontbreekt, nemen wij contact met u op. Wanneer wij aan uw verzoek kunnen voldoen en de verzekering beëindigen, ontvangt u van ons een bevestiging van de beëindiging. In deze bevestiging geven wij de daadwerkelijke beëindigingsdatum van uw verzekering aan. Heeft u na drie weken nog geen bericht van ons ontvangen? Wellicht is er dan iets mis gegaan bij de behandeling van uw verzoek of hebben wij niet uw juiste adres. In dat geval kunt u altijd telefonisch (040-7073890) of per e-mail (finan@taf.nl) contact met ons opnemen.

Overlijdensrisicoverzekering

 • Is oversluiten van mijn bestaande ORV voordelig?

  Heeft u uw bestaande overlijdensrisicoverzekering langer dan vijf jaar geleden afgesloten? Dan kan het zijn dat u op uw premie kunt besparen door een nieuwe overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dat noemen we ‘oversluiten’. Op deze pagina leggen wij u uit hoe u kunt berekenen of het oversluiten van uw verzekering voordeel oplevert. En hoe u een eventuele overstap het beste kunt aanpakken.

   

 • Waarom moet ik gegevens over mijn financiële situatie aanleveren?

  Als u voor een hoog verzekerd bedrag bij overlijden kiest, willen we graag weten hoe uw financiele situatie eruitziet. Zodat we kunnen beoordelen of het verzekerd bedrag bij overlijden aansluit bij het bedrag dat uw nabestaanden nodig hebben om in de woning te blijven wonen of een vergelijkbare levensstijl te behouden.

  Waarom beoordelen wij de hoogte van het verzekerd bedrag?
  Als verzekeringsaanbieder hebben wij te maken met regels vanuit toezichthouders, zoals De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiele Markten (AFM). Zij stellen een verzekering die past bij het doel van de klant verplicht. Dat is om u te beschermen. Want als u een te hoog bedrag verzekert, betaalt u een premie voor een dekking die u eigenlijk niet nodig hebt. 

 • Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

  Een overlijdensrisicoverzekering keert uit aan de nabestaanden bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering. Als de verzekering aan de hypotheek is gekoppeld, wordt het bedrag (gedeeltelijk) afgelost op de hypotheek.

 • Wat is het verschil tussen de Personal en Special ORV?

  U kunt kiezen tussen de Personal en de Special Overlijdensrisicoverzekering. Het grootste verschil tussen deze twee verzekeringen is de duur van de premiebetaling bij een dalend verzekerd kapitaal. Bij de Personal Overlijdensrisicoverzekering betaalt u tijdens de hele looptijd premie. Bij de Special Overlijdensrisicoverzekering geldt, afhankelijk van de looptijd van de verzekering een kortere duur van premiebetaling (maximaal 5 jaar). Hierdoor is de opgetelde premie over de hele looptijd lager dan bij de Personal Overlijdensrisicoverzekering. Uw financieel adviseur helpt u graag bij het maken van de beste keuze in uw persoonlijke situatie.

 • Hoe wijzig ik mijn verzekering?

  U kunt voor advies over een wijziging in uw verzekering contact opnemen met uw financieel adviseur.

 • Hoe zeg ik mijn overlijdensrisicoverzekering op?

  Weet u zeker dat u uw verzekering wilt opzeggen? Als u ervoor kiest om de verzekering te beëindigen vervalt de polis en is er geen recht meer op een uitkering.  Vooral als het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering om gezondheidsredenen moeilijk wordt, is het beëindigen van de verzekering niet altijd de beste keuze.  We raden u aan om samen met uw adviseur te kijken wat het beste bij uw huidige financiële situatie past: opzeggen of (gewijzigd) voortzetten van de verzekering.

  Wat is de reden dat u wilt opzeggen?
  Op deze pagina vindt u meer informatie over opzeggen in verband met scheiding, verkoop woning en oversluiten tegen een lagere premie.

  Wilt u toch opzeggen?
  Het opzegformulier vindt u op de service en contact pagina.

 • Hoe meld ik een overlijden?

  U kunt het overlijden van een dierbare doorgeven via dit formulier.

 • Hoe wijzig ik de pandhouder op mijn overlijdensrisico{}verzekering?

  U kunt de nieuwe pandhouder per e-mail aan ons doorgeven op info@taf.nl. Vermeld hierbij uw polisnummer(s). Ook ontvangen wij graag een nieuwe pandakte als bewijs van het pandhouderschap. U kunt uw nieuwe pandhouder (bank) vragen om dit aan ons toe te sturen.

 • Uit welke extra dekkingen kan ik kiezen?

  • Kinderdekking
   Bij overlijden van de wettige kinderen ontvangt de verzekeringnemer € 7.500,-
  • Ongevallendekking
   Extra uitkering van € 50.000,- bij overlijden als gevolg van een ongeval.
  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
   Geen premie verschuldigd als verzekeringnemer langer dan de wachttijd arbeidsongeschikt is.
  • Reservewaarde
   U kunt kiezen voor een eventuele reservewaarde als u de verzekering voortijdig beëindigt. Dit is niet bij alle verzekeraars te verzekeren. Uw financieel adviseur kan u hierbij adviseren.
 • Hoe koppel ik de verzekering aan mijn hypotheek?

  U kunt voor advies over een wijziging in uw verzekering contact opnemen met uw financieel adviseur.

 • Hoe wijzig ik verzekeringnemer / verzekerde op mijn verzekering?

  U kunt voor advies over een wijziging in uw verzekering contact opnemen met uw financieel adviseur.

 • Wat is de minimale en maximale leeftijd voor de overlijdensrisico{}verzekering?

  De minimale leeftijd bij aanvang is 18 jaar en de maximale leeftijd bij aanvang is 75 jaar. De maximale eindleeftijd is 85 jaar.

 • Welk bedrag moet ik verzekeren?

  U kunt voor advies over het te verzekeren bedrag contact opnemen met uw financieel adviseur. Heeft u nog geen financieel adviseur? Vind een adviseur bij u in de buurt

 • Wat is het verschil tussen verzekeringnemer en verzekerde?

 • Keert de TAF Overlijdensrisicoverzekering ook uit bij arbeidsongeschiktheid?

  De TAF Overlijdensrisicoverzekering keert alleen uit bij overlijden. Voor advies over een TAF arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u terecht bij uw financieel adviseur. 

 • Moet ik wijzigingen in mijn gezondheid doorgeven als ik een TAF Overlijdensrisicoverzekering verzekering heb?

  Nee, nadat uw verzekering is ingegaan hoeft u aan ons geen wijzigingen in uw gezondheid door te geven. 

 • Moet het uitgekeerde bedrag worden gebruikt om mijn hypotheek af te lossen?

  Wanneer een polis verpand is aan de hypotheek, wordt er uitgekeerd aan de geldverstrekker. Behalve als er andere afspraken zijn gemaakt tussen de verzekerde(n) en de geldverstrekker. Is de polis niet verpand? Dan wordt het bedrag uitgekeerd aan de begunstigde. De begunstigde kiest zelf waarvoor de uitkering wordt gebruikt.

 • Hoe ontvang ik het polisblad na acceptatie?

  Wij sturen het polisblad per e-mail naar de eerste verzekeringnemer. Ook al zijn er twee verzekeringnemers.

 • Krijg ik geld terug als ik mijn overlijdensrisicoverzekering beëindig?

  De TAF Overlijdensrisicoverzekering keert uit bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering. Als de verzekering de einddatum heeft bereikt en de verzekerde is niet overleden, dan ontvangt u geen geld (terug).

  Tenzij u bij aanvang van de verzekering koos voor de optie: uitkering reservewaarde bij voortijdige beëindiging van de verzekering
  Voor deze keuze geldt een hogere premie. Voor meer informatie en advies verwijzen wij u naar uw financieel adviseur.

 • Wanneer gaat mijn overlijdensrisicoverzekering in?

  Uw adviseur doet een aanvraag voor uw verzekering. Hij of zijn geeft hierbij een ingangsdatum aan. Wij houden deze ingangsdatum aan. Wij krijgen namelijk niet automatisch bericht wanneer uw hypotheek daadwerkelijk ingaat. Wilt u de ingangsdatum wijzigen? Geef dit dan tijdig aan ons door. Uw adviseur kan het ook altijd aan ons doorgeven. Let er wel op dat de ingangsdatum binnen de geldigheidstermijn van de gezondheidsverklaring valt. 

Ondernemers AOV

 • Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

  U voorkomt dat u zonder geld komt te zitten als u arbeidsongeschikt raakt met een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 • Is de premie van de AOV fiscaal aftrekbaar?

  De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal aftrekbaar (behalve de premie voor een eventuele nabestaandendekking bij overlijden). De premies staan apart vermeld op het polisblad. Voor uw aangifte Inkomstenbelasting is de arbeidsongeschiktheidspremie aftrekbaar onder de noemer "premiebetaling inkomensvoorziening". De uitkering in de vorm van het door u te kiezen verzekerd bedrag is belastbaar inkomen. Let op: Wilt u de premie voor het arbeidsongeschiktheidsdeel niet fiscaal aftrekbaar maken? Geef dit dan aan op het aanvraagformulier.  

 • Bij welke ziektes en aandoeningen keert de AOV uit?

  U kunt in de polisvoorwaarden nakijken in welke gevallen de betreffende verzekering uitkeert.

   

 • Wat is het verschil tussen beroepsarbeid en passende arbeid?

  Beroepsarbeidsongeschiktheid
  Dit betekent dat alleen wordt beoordeeld of u uw beroep nog uit kunt oefenen. Kunt u dat niet, dan bent u arbeidsongeschikt en volgt een (deel)uitkering, ongeacht of u nog andere beroepen of werkzaamheden kunt verrichten. Dit is de meest luxe variant en voor deze variant betaalt u ook de hoogste premie.

  Passende arbeid
  Als u door uw arbeidsongeschiktheid uw eigen werk niet meer kunt uitvoeren, dan beoordelen wij of u in combinatie met uw beperkingen, opleidingsniveau en vroegere werkzaamheden, nog andere functies kunt uitvoeren.

   

   

 • Kan TAF de premie of de polisvoorwaarden gedurende de looptijd van de AOV wijzigen?

  In uitzonderlijke situaties mogen wij de premie en/of de voorwaarden van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen groepsgewijs of voor alle verzekerden aanpassen. Dit heet een ‘en bloc’ wijziging. Bijvoorbeeld in het geval van een wetswijziging of voor een gezonde bedrijfsvoering in het belang van de bescherming van al onze verzekerden. U wordt hier uiterlijk vier weken van te voren over geïnformeerd. Bent u het niet eens met de wijziging? Dan mag u de verzekering opzeggen per de wijzigingsdatum.

 • Kan ik verzekerd blijven als ik geen zelfstandig ondernemer meer ben?

  Nee, deze verzekering is alleen geschikt voor zelfstandig ondernemers. Vraag uw financieel adviseur om advies.

 • Wat is de opzegtermijn voor het opzeggen van de AOV?

  U kunt uw verzekering gedurende de looptijd van de verzekering opzeggen.

  TAF GoedGezekerd AOV
  Dit kan na verloop van telkens één jaar, te rekenen vanaf de ingangsdatum. Houd hierbij rekening met de opzegtermijn van één maand.

  TAF BasisGezekerd AOV
  Dit kan maandelijks, na het eerste jaar.

  Het opzegformulier vindt u hier

Werknemers AOV

 • Vanaf welke percentage arbeidsongeschiktheid keert de Maandlastbeschermer uit?

  De TAF Maandlastbeschermer keert al uit vanaf 35% arbeidsongeschiktheid.

 • Wat is verzekerd bij de TAF Maandlastbeschermer?

  Maandelijks bedrag als u arbeidsongeschikt bent
  Een TAF Maandlastbeschermer is een woonlastenverzekering. U verzekert hiermee een vast bedrag per maand als u arbeidsongeschikt wordt om uw vaste woonlasten door te betalen. Op uw polisblad staat wat het verzekerd maandbedrag is en na welke periode van arbeidsongeschiktheid (wachttijd) u dat krijgt uitgekeerd.

  Heeft u gekozen voor een werkloosheidsdekking?
  Dan bent u ook verzekerd als u uw baan onvrijwillig verliest. Op uw polisblad staat wat het verzekerd bedrag is en hoe lang u dit bedrag maximaal krijgt uitgekeerd.

  Wat precies verzekerd is, leest u in uw polisvoorwaarden
  Afhankelijk van de verzekering die u heeft afgesloten, kunnen er nog wat extra’s zijn verzekerd. Zoals toegang tot de dienstverlening van Royal Doctors en een vergoeding van het verplichte eigen risico van de zorgverzekering. Wat precies verzekerd is kunt u nakijken in de polisvoorwaarden van uw verzekering.

 • Wat is verzekerd bij de TAF Inkomensbeschermer?

  U bent verzekerd van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid van tussen de 70 en 90 procent van uw inkomen, als u arbeidsongeschikt bent en een WIA uitkering ontvangt. Het verzekerd inkomen bepaalt u voorafgaand aan de verzekering samen met uw hypotheekadviseur. 

  Als u inkomen gedurende de periode dat u een WIA uitkering ontvangt lager is dan het verzekerd maandinkomen, keert de TAF Inkomensbeschermer uit. Uw inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid wordt aangevuld tot het verzekerd maandinkomen.

 • Kan de werkloosheidsdekking los worden afgesloten?

  De werkloosheidsdekking kan alleen in combinatie met arbeidsongeschiktheid worden afgesloten. 

 • Wat is het verschil tussen beroepsarbeid, passende arbeid, gangbare arbeid en UWV volgend?

  Beroepsarbeidsongeschiktheid
  Dit betekent dat alleen wordt beoordeeld of u uw beroep nog uit kunt oefenen. Kunt u dat niet, dan bent u arbeidsongeschikt en volgt een (deel)uitkering, ongeacht of u nog andere beroepen of werkzaamheden kunt verrichten. Dit is de meest luxe variant en voor deze variant betaalt u ook de hoogste premie.

  Passende arbeid
  Als u door uw arbeidsongeschiktheid uw eigen werk niet meer kunt uitvoeren, dan beoordelen wij of u in combinatie met uw beperkingen, opleidingsniveau en vroegere werkzaamheden, nog andere functies kunt uitvoeren.

  Gangbare arbeid
  Dit is het minst luxe arbeidsongeschiktheidscriterium. In dit geval wordt u beoordeeld voor het verrichten van werk in algemene zin. Voor deze variant betaalt u ook de minste premie.

  UWV volgend
  Hierbij volgen wij de beoordeling van het UWV. Die bepalen de mate waarin u arbeidsongeschikt bent en hoeveel procent u nog kan verdienen van uw oude loon. Kan u minder dan 65% van dit loon verdienen? Dan bent u arbeidsongeschikt.

 • Kan ik gebruik maken van de diensten van Royal Doctors?

  Alleen bij een TAF Maandlastbeschermer met polisvoorwaarden MLB QL 06-2019 zit een lidmaatschap van Royal Doctors inbegrepen ter waarde van € 299,- per jaar. Daarmee heeft u onbeperkt toegang tot de dienstverlening van Royal Doctors.

  Meer weten over de diensten van Royal Doctors en hoe hiervan gebruik kan worden gemaakt? klik hier

 • Waar vind ik meer informatie over de diensten van Royal Doctors?

  Meer weten over de diensten van Royal Doctors en hoe hiervan gebruik kan worden gemaakt? Klik hier voor uitgebreide informatie.

 • Bij welke polisvoorwaarden zit een lidmaatschap van Royal Doctors inbegrepen?

  Bij de TAF Maandlastbeschermer met Quantum Leben: polisvoorwaarden MLB QL 06-2019

 • Is het mogelijk om gebruik te maken van de diensten van Royal Doctors zonder TAF Maandlastbeschermer?

  Een lidmaatschap kost 299 euro per jaar en kan worden afgesloten op www.royaldoctors.com

Factuur/premie

 • Hoe kan ik een betalingsregeling afspreken?

  Als u uw premieachterstand niet in één keer kunt voldoen, kunt u een betalingsregeling met ons afspreken. U kunt hiervoor telefonisch (040-7073890) of per e-mail (finan@taf.nl) contact met ons opnemen. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen.

 • Wat is het rekeningnummer van TAF?

  Wilt u uw (achterstallige) premie overmaken?

  Maak het bedrag over naar rekeningnummer IBAN NL13 ABNA 0581 4834 13 onder vermelding van uw polisnummer.

   

 • Waarom incasseert TAF van mijn bankrekening?

  U heeft bij TAF een verzekering afgesloten. Voor deze verzekering betaalt u een premie en deze premie incasseren wij automatisch van uw rekening. Wij incasseren de premie van uw rekening totdat de verzekering beëindigd is en alle verschuldigde premie betaald is. De incasso van de premie van uw overlijdensrisicoverzekering stopt niet automatisch nadat uw hypotheek is afgelost. 

 • Eindigt mijn verzekering als mijn hypotheek is afgelost?

  Uw verzekering eindigt niet automatisch als uw hypotheek beëindigd wordt, ook niet als de verzekering is gekoppeld aan uw hypotheek. Uw verzekering bij TAF is een losstaande verzekering, die ook zonder hypotheek kan doorlopen als nabestaandenvoorziening. De verzekering eindigt wanneer u ons hiervoor een verzoek tot beëindiging stuurt en wij u de beëindiging bevestigd hebben.

 • Waarom incasseert TAF de premie niet van mijn bankrekening terwijl ik wel een verzekering heb?

  In eerste instantie proberen wij de premie altijd automatisch bij u te incasseren. Het kan zijn dat de incasso niet lukt. Bijvoorbeeld omdat het rekeningnummer niet correct is of omdat er niet genoeg saldo op de rekening staat. Als het ons na een aantal pogingen nog steeds niet lukt om de premie te incasseren, stoppen wij met automatisch incasseren. U ontvangt dan herinneringsbrieven over de premieachterstand. Denkt u dat een automatische incasso wel mogelijk zou moeten zijn? Neem telefonisch (040-7073890) of per e-mail (finan@taf.nl) contact met ons op.

 • Heb ik een premieachterstand?

  Als u denkt dat u een premieachterstand heeft, kunt u dat het beste nakijken op uw bankafschriften. Ziet u elke maand een automatische incasso van TAF die slaagt? Dan is de kans klein dat u een premieachterstand heeft. Is er geen regelmatige incasso of betaling zichtbaar, dan zou het kunnen dat er sprake is van een premieachterstand op uw polis. Bij een premieachterstand sturen wij u herinneringsbrieven waarin wij u op hoogte stellen van de premieachterstand. Ook uw tussenpersoon en een eventuele pandhouder worden op de hoogte gesteld van een premieachterstand zodat zij ook contact met u kunnen opnemen. Als u twijfelt of er sprake is van een premieachterstand, dan kunt u altijd telefonisch (040-7073890) of per e-mail (finan@taf.nl) contact met ons opnemen.

 • Ben ik verzekerd bij een betalingsachterstand?

  Dit hangt ervan af hoe lang er al een achterstand is. Als er sprake is van een premieachterstand ontvangt u van ons eerst een herinnering. In deze herinnering geven wij u een uiterste betalingstermijn. Als de achterstand niet binnen de in de herinnering gestelde termijn voldaan is, is de dekking van uw verzekering geschorst. Dit betekent dat u geen recht heeft op een uitkering als u gedurende die periode arbeidsongeschikt of werkloos raakt of als de verzekerde overlijdt. Als u de volledige achterstand betaalt, dan bent u vanaf de dag nadat wij de betaling hebben ontvangen weer verzekerd voor verzekerde gebeurtenissen die zich voordoen.

 • Wanneer wordt de premie van mijn verzekering van mijn rekening afgeschreven?

  Zodra uw verzekering ingaat, bent u premieplichtig. Voor verzekeringen waarbij de premie maandelijks betaald wordt, incasseren wij de premie vóór het begin van de maand waarop de premie betrekking heeft. U betaalt dus elke maand vooruit. De incassodatum is steeds rond de 28e van de maand. Voor verzekeringen waarbij de premie jaarlijks betaald wordt, incasseren wij de premie voor het eerst op de ingangsdatum en daarna na verloop van telkens een jaar. U betaalt dus elk jaar vooruit. Als de incasso op de 28e van de maand niet lukt, dan proberen wij op de 8e of de 18e nogmaals om de premie te incasseren.

 • Wat kan ik doen als mijn premieachterstand uit handen wordt gegeven aan het incassobureau?

  TAF werkt samen met Intrum Justitia. Als wij de premieachterstand uit handen gegeven hebben aan het incassobureau, dan nemen zij de inning van de premie over. U ontvangt dan van hun brieven over de premieachterstand en u kunt betalen op hun bankrekening. Wij doen op dat moment niets meer met uw premieachterstand. Voor de betaling van de achterstand kunt u contact opnemen met Intrum Justitia op het telefoonnummer 088-0201838 of via www.intrum.com. Zolang de achterstand niet betaald is, zijn zij uw aanspreekpunt voor de premiebetaling. Maandpremies van de lopende maanden terwijl uw vordering bij Intrum Justitia ligt, geven wij door aan Intrum Justitia. Als u uw achterstand inclusief de kosten bij Intrum Justitia betaald heeft, nemen wij de premiebetaling weer over.

Claim: Overlijden

 • Hoe meld ik een overlijden?

  U geeft het overlijden van een dierbare door via dit formulier.

 • Wat doet de Toetsingscommissie gezondheidsgegevens

  De verzekeraar onderzoekt bij elke claim of er recht bestaat op een uitkering. In sommige gevallen (bijvoorbeeld wanneer een verzekerde binnen een jaar na de ingangsdatum van de verzekering overlijdt) legt de verzekeraar de claim voor aan de onafhankelijke Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens. De Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens beoordeelt binnen vier weken of zij de claim nader gaat onderzoeken. Als de Commissie besluit nader onderzoek te doen, dan wordt er medische informatie opgevraagd bij de behandelend arts of specialist. De Commissie informeert u en ons binnen drie maanden over de uitkomst van het onderzoek.

Claim: arbeidsongeschikt/werkloos

 • Hoe meld ik arbeidsongeschiktheid of werkloosheid?

  Bent u arbeidsongeschikt of werkloos en wilt u een claim indienen? Neem contact op met uw financieel adviseur. Hij of zij verstrekt u het schadeaangifteformulier en begeleidt u bij het invullen ervan.

 • Wat is passende arbeid?

  Als u door uw arbeidsongeschiktheid uw eigen werk niet meer kunt uitvoeren, dan beoordelen wij of u in combinatie met uw beperkingen, opleidingsniveau en vroegere werkzaamheden, nog andere functies kunt uitvoeren. Dit noemen wij beoordeling op passende arbeid.

 • Wat is beroepsarbeids{}ongeschiktheid?

  Dit betekent dat alleen wordt beoordeeld of u uw beroep nog uit kunt oefenen. Kunt u dat niet, dan bent u arbeidsongeschikt en volgt een (deel)uitkering, ongeacht of u nog andere beroepen of werkzaamheden kunt verrichten. Dit is de meest luxe variant en voor deze variant betaalt u ook de hoogste premie.

 • Wat is gangbare arbeid?

  Dit is het minst luxe arbeidsongeschiktheidscriterium. In dit geval wordt u beoordeeld voor het verrichten van werk in algemene zin. Voor deze variant betaalt u ook de minste premie.

 • Kan ik een voorschot op mijn uitkering krijgen?

  Om het recht op een uitkering te kunnen beoordelen moet er eerst medische informatie opgevraagd worden bij uw behandela(a)r(en). Soms is het nodig om een onafhankelijke medisch onderzoek of een arbeidsdeskundig onderzoek te doen. Om die reden verstrekken wij helaas geen voorschotten. Wij doen onze uiterste best om het recht op uitkering zo snel mogelijk te beoordelen.

 • Welke gegevens moet ik aanleveren bij het indienen van mijn claim?

  Raadpleeg daarvoor het schadeaangifteformulier. U leest op de eerste bladzijde per polisvoorwaarde welke gegevens wij graag van u willen ontvangen.

 • Moet ik premie blijven betalen als ik arbeidsongeschikt ben?

  Dat is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. U kunt dit in de polisvoorwaarden terugvinden onder het artikel Premiebetaling.

 • Waarom hebben jullie mijn inkomensgegevens en rekeningafschriften nodig voor de beoordeling van mijn claim?

  Het verzekerde bedrag mag bij het afsluiten van de verzekering niet hoger zijn dan de aantoonbare vaste lasten. Wij controleren of dat ook zo is. Daarnaast mag het verzekerde bedrag niet hoger zijn dan 85% van het gemiddelde inkomen. Om die reden beoordelen wij ook uw inkomensgegevens. Wij hebben niet altijd alle gegevens nodig. Op het schadeaangifteformulier staat per polisvoorwaarde beschreven wat u moet toesturen.

 • Waarom moet ik een loonbelasting verklaring invullen?

  Omdat u er voor gekozen heeft om de premie voor deze verzekering fiscaal aftrekbaar te maken, heeft u een fiscaal voordeel gehad. De Belastingdienst verplicht ons dan wel om loonbelasting aan hen af te dragen als u recht heeft op een uitkering. Soms wordt er gedacht dat loonbelasting alleen afgedragen dient te worden als iemand in loondienst werkt. Dit klopt niet, ook bij zelfstandig ondernemers moeten wij loonbelasting afdragen.

 • Hoe maak ik bezwaar tegen de beoordeling van mijn arbeidsongeschiktheids{}claim?

  Als u ergens bezwaar tegen heeft, dan horen we dat graag. Op deze pagina leest u hoe u een bezwaar bij ons indient.

Hier zijn wij trots op

 • MoneyView 2019 award voor 'beste productvoorwaarden Annuïtair Dalende ORV'
 • MoneyView 2019 award voor 'beste productprijs voor Annuïtair Dalende ORV'
 • MoneyView 2019 award voor 'beste productvoorwaarden voor Gelijkblijvende ORV'
 • MoneyView 2019 award voor 'beste productprijs voor Gelijkblijvende ORV'
 • Onze Independer beoordeling van 8.2
 • Adfiz Prestatieprijs 2018 in de categorie 'efficiency'