Polisvoorwaarden

Hieronder vindt u alle polisvoorwaarden van onze verzekeringen. Op het polisblad staat welke versie van de polisvoorwaarden van toepassing is.

BNP Paribas Cardif

English version:

Chubb Life

English version:

Credit Life

English version:

iptiQ

English version:

Quantum Leben

English version:

Woongarant

Eerdere polisvoorwaarden

GoedGezekerd AOV (Quantum Leben)

BasisGezekerd AOV (iptiQ)

Eerdere polisvoorwaarden

Maandlastbeschermer (iptiQ)

Maandlastbeschermer (Quantum Leben)

Inkomensbeschermer (iptiQ)

Hypotheekbeschermer (BNP Paribas Cardif)

Eerdere polisvoorwaarden

TAF Collectieve Overlijdensrisicoverzekering

TAF Collectieve Ongevallenverzekering

Overlijdensrisicoverzekering


Chubb Life

Chubb (voorheen ACE)

Credit Life

iptiQ

Quantum Leben 

 

GoedGezekerd AOV


Quantum Leben

Maandlastbeschermer


Credit Life

Quantum Leben

Gothaer

Genworth

Inkomensbeschermer


Credit Life

Ernstige Ziekte en Ongeval Polis


Chubb

Nabestaanden


Quantum Leben

Chubb

Uitvaart


Quantum Leben

Alimentatiepolis


Quantum Leben

Zelfstandigenplan


Quantum Leben

Agressie & Geweld polis


Chubb

Krediet ORV


Quantum Leben

Chubb

Combi Uitvaartverzekering


Quantum Leben