'Zzp'er, maak gebruik van je keuzevrijheid!'

'Vrijheid. Voor veel ondernemers dé drijfveer om te gaan ondernemen. De verplichting voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zoals de overheid deze voorstelt in het meest recente pensioenakkoord, druist dwars in tegen deze vrijheid', zegt directeur Nicole Hollander van TAF.

Datum geplaatst: 09-10-2020

Verplichte AOV

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de groep zelfstandigen die zich niet verzekert tegen het risico van arbeidsongeschiktheid in de loop der jaren steeds groter is geworden. In 2019 loopt tachtig procent van de zzp'ers onverzekerd rond. Voldoende reden voor de politiek om een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering in het leven te roepen. Doel: het beschermen van alle werkenden in Nederland tegen arbeidsongeschiktheid en borgen dat iedereen zich kan verzekeren.

TAF directeur Nicole Hollander licht toe: 'Als een ondernemer niet kan werken door arbeidsongeschiktheid is er geen recht op een uitkering vanuit de overheid. Het inkomen valt weg, terwijl de vaste lasten doorlopen. Dit leidt vaak tot financiële problemen. Daarnaast is er een groep, vaak ouderen met een zwaar beroep, die zich in de markt moeilijk kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Voordeel van de verplichte AOV is dat alle zzp'ers worden geaccepteerd. Echter, de voorgestelde verplichte AOV biedt weinig ruimte voor maatwerk. Tegenover een relatief forse premie, van vermoedelijk 8 procent van het inkomen, staat slechts een sobere dekking van maximaal 1.650 euro. Dat is gelijk aan het minimumloon. De vraag is of de ondernemer daarmee zijn vaste lasten kan blijven doorbetalen. Bovendien keert de voorgestelde AOV standaard uit na een eigen risicoperiode van een jaar. Om deze periode te overbruggen heeft de ondernemer een flinke buffer nodig. Ik durf te zeggen dat 90 procent van de zzp'ers beter uit is bij een private verzekeraar.'

Verplichte aov vs zelf aov afsluiten

Opt-out

'Gelukkig komt er, zoals het er nu naar uit ziet, een zogenaamde opt-out', vervolgt Hollander. Dat betekent een vrijstelling als je een bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt. Voorwaarde is wel dat deze minimaal gelijkwaardig is aan de verplichte verzekering. Met een relatief sobere dekking en magere voorwaarden, zie ik daar geen probleem in.'

Verzekerd voor een euro per uur

'Zzp'ers verzekeren zich nu vaak niet, omdat ze denken dat het te duur is. Dat is zonde en onnodig,' stelt Hollander. 'Bij TAF verzeker je alleen je vaste lasten en een bedrag voor levensonderhoud. Dat maakt het heel betaalbaar. Wanneer je je bij TAF bijvoorbeeld voor 2.000 euro per maand verzekert, betaal je gemiddeld 137 euro aan premie. Omgerekend is dat nog geen euro per gewerkt uur. Dat weten veel zzp'ers niet.'

Advies aan zzp'er

'Het verplicht stellen van een AOV is sneller bedacht, dan uitgevoerd. Naar verwachting gaat de verplichte regeling in 2024 pas in, als deze wet er überhaupt al doorheen komt. Wat er ook gebeurt, mijn advies aan de zzp'er is om niet af te wachten. Arbeidsongeschiktheid kan je immers vandaag al overkomen. Je doet er goed aan om zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Dan ben je waarschijnlijk beter af voor minder geld. Pakt de verplichte verzekering onverwacht toch beter uit? Dan kun je altijd nog opzeggen. Kortom: maak gebruik van je keuzevrijheid en kom in actie.'

Dit artikel verscheen 9 september in de ZZP-analyse van het Algemeen Dagblad. Bekijk hier.

Meer informatie over de TAF GoedGezekerd AOV vindt u op www.taf.nl/aov.


Over TAF
TAF bestaat 15 jaar en is met meer dan 700.000 verzekerden marktleider in het afsluiten van nieuwe overlijdensrisicoverzekeringen in Nederland. Met een innovatieve kijk op het verzekeren van arbeidsongeschiktheid winnen zij ook op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen snel terrein. Het AOV-alternatief dat TAF de ondernemer biedt, waarbij er alleen verzekerd wordt wat echt nodig is voor een betaalbare prijs, stijgt flink in populariteit. In 2020 ontving de TAF GoedGezekerd AOV de maximale waardering van onafhankelijk onderzoeksinstituut Moneyview vanwege de scherpe prijs.