TAF gaat samenwerken met De Hoop

TAF is een samenwerking aangegaan met De Hoop. Een Nederlandse herverzekeraar die is gespecialiseerd in de acceptatie van mensen met zeldzame en gecompliceerde aandoeningen. Dankzij de samenwerking kunnen mensen waarvan een reguliere ORV aanvraag om medische redenen niet kan worden geaccepteerd bij TAF, zich alsnog verzekeren. Dat betekent dat TAF nu praktisch iedereen een ORV aanbod kan doen.

Datum geplaatst: 14-02-2019

‘In de praktijk blijkt dat bepaalde doelgroepen moeilijk toegang hebben tot een levensverzekering. Het gaat dan niet alleen om mensen met zeldzame aandoeningen, maar ook om mensen met aandoeningen die steeds vaker voorkomen zoals overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten, borstkanker en melanomen. We accepteren nu al 98% van de ORV aanvragen. Echter onze ambitie reikt verder. Als marktleider vinden we dat iedereen bij ons terecht moet kunnen voor een ORV. Dat zien we als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dankzij de medische expertise van De Hoop, komt onze totale acceptatiegraad naar verwachting uit op 99,92%. In de praktijk betekent dit, dat we vrijwel iedereen een ORV aanbod kunnen doen,’ aldus TAF directeur Nicole Hollander.

Maatwerk ORV als vangnet
De verzekering, die wordt aangeboden onder de naam TAF Maatwerk ORV, dient als vangnet. De adviseur vraagt op reguliere wijze een ORV bij TAF aan. Wordt de aanvraag om medische redenen afgewezen? Dan wordt de aanvraag automatisch ter herbeoordeling voorgelegd aan het medisch adviesteam van De Hoop. De kandidaat-verzekerde ontvangt in de meeste gevallen binnen enkele dagen een voorstel voor de TAF Maatwerk ORV.

Meer informatie over de TAF Maatwerk ORV

Verzekerbaarheid belangrijk thema
Verzekerbaarheid is een thema dat breed gedragen wordt door zowel verzekeraars als adviseurs. Zo zet hetVerbond van Verzekeraars de komende drie jaar in op het versterken van de maatschappelijke rol, met name ten aanzien van het thema ‘verzekerbaarheid’. Ook branchevereniging Adfiz agendeerdeeind 2017 al problemen rondom onverzekerbaarheid en nam het thema afgelopen jaar voor het eerst mee in het Adfiz Prestatie Onderzoek.