TAF Maatwerk ORV

Deze verzekering is speciaal ontwikkeld voor mensen die om medische redenen moeilijk toegang hebben tot een levensverzekering. Kan de door u aangevraagde overlijdensrisicoverzekering bij TAF niet worden geaccepteerd? Dan ontvangt u meestal binnen enkele dagen een voorstel voor de TAF Maatwerk ORV.

Om medische redenen lastig om een ORV af te sluiten?

Het is confronterend, maar in de praktijk blijkt dat het voor bepaalde groepen mensen lastig is om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Het gaat dan niet alleen om mensen met zeldzame aandoeningen, maar ook om mensen met aandoeningen die steeds vaker voorkomen zoals overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten, borstkanker en melanomen.

De TAF Maatwerk ORV in samenwerking met De Hoop biedt uitkomst!

  • Een ORV voor iedereen
    Dankzij de medische expertise van Nederlandse herverzekeraar De Hoop, die is gespecialiseerd in de acceptatie van zeldzame en complexe aandoeningen, kunnen wij 99,92% van de ORV aanvragen accepteren.
  • Vangnet 
    Als de door u aangevraagde overlijdensrisicoverzekering niet kan worden geaccepteerd, wordt deze automatisch voorgelegd aan de medisch specialisten van De Hoop. U ontvangt meestal binnen enkele dagen een voorstel voor de TAF Maatwerk ORV. 
  • Specialist in ORV
    Al meer dan 700.000 verzekerden sloten een overlijdensrisicoverzekering bij ons af.