Verbeterde TAF Inkomensbeschermer garandeert gewenst inkomen in álle WIA-scenario’s

De TAF Inkomensbeschermer met verzekeraar iptiQ is verbeterd. De verzekering garandeert een maandinkomen van maximaal 90 procent van het salaris als de verzekerde in de WIA terechtkomt. Zowel bij volledige als gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, zelfs als de verzekerde de restverdiencapaciteit niet volledig benut.

Datum geplaatst: 01-12-2021

Aanvulling tot 90 procent van inkomen

TAF-directeur Nicole Hollander: 'Jaarlijks stromen er meer dan 40.000 zieke werknemers in de WIA. Het uitgangspunt van de WIA is dat mensen werken naar vermogen. Als je helemaal niet kunt werken naar of nog werkt voor zover je dat kan, kom je in een redelijk aantrekkelijke regeling terecht. Maar ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt en niet in staat om minstens de helft te verdienen van wat je volgens het UWV nog kan verdienen? Dan krijg je te maken met het financieel slechtst denkbare scenario: je inkomen zakt terug tot ver onder het minimumloon. Helaas zien we in de praktijk dat veel gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers in de financiële problemen raken omdat het ze niet lukt om aan het werk te blijven. De verbeterde Inkomensbeschermer biedt nu ook uitkomst voor deze groep. De verzekering vult in álle WIA-scenario's aan tot maximaal 90 procent van het inkomen.'

Aanvulling

Snel een passend advies

Het bespreken van de inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid en de gevolgen voor de betaalbaarheid van de hypotheek is een verplicht onderdeel van het hypotheekadvies. In de praktijk blijkt de vertaling naar een passende productoplossing lastig volgens Hollander.

‘Veel adviseurs weten niet goed welk uitgangspunt ze moeten hanteren in hun AOV-advies. Er zijn immers wel honderd inkomensscenario’s mogelijk in de WIA. Met de TAF Inkomensbeschermer komt de adviseur op een snelle en eenvoudige manier tot een passend advies. Het enige dat de adviseur samen met de klant bepaalt is het gewenste inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Komt de verzekerde vervolgens in de WIA, dan wordt het gedaalde inkomen gegarandeerd aangevuld tot het inkomen dat vooraf is bepaald.

Ook voor hoge inkomens

Voor de berekening van de WIA-uitkering geldt een loongrens van circa € 58.000. Omdat de TAF Inkomensbeschermer een inkomen bij arbeidsongeschiktheid garandeert tot 90 procent van € 100.000, is de verzekering ook zeer geschikt voor werknemers met een hoog inkomen.

Hulp bij onderhoud

Om de dekking up-to-date te houden is het belangrijk dat het verzekerd maandinkomen meegroeit met het inkomen van de verzekerde. Uniek bij TAF is dat het verzekerd inkomen jaarlijks kan worden aangepast met maximaal vijf procent. De financieel adviseur ontvangt hiervan jaarlijks een seintje van TAF.

One-stop-shop

Onder de vlag TAF Werknemers AOV biedt TAF naast de Inkomensbeschermer, ook de Maandlastbeschermer en Hypotheekbeschermer aan. Door het aanbieden van drie varianten, biedt TAF de adviseur voor elke klantsituatie een passende oplossing om het financiële risico van langdurige ziekte op te vangen.