Gemiddelde stressniveau Nederlanders nam af in laatste kwartaal 2023

  • Mate en bron van stress verschilt behoorlijk tussen jong en oud 

In het laatste kwartaal van het vorige kalenderjaar nam het gemiddelde stressniveau onder Nederlanders af. Dat blijkt uit een representatieve enquête die TAF Verzekeringen elk kwartaal herhaalt onder duizend Nederlanders. Ruim twee derde (67%) geeft daarin aan het laatste kwartaal van 2023 minder stress te hebben ervaren dan het kwartaal ervoor. 

Datum geplaatst: 23-01-2024

Nederlanders gaven hun stresslevel gemiddeld een 5,5 op schaal van één tot tien. Veruit de meesten indiceren hun niveau van stress op een 7.  
Privéomstandigheden waren het meest van invloed op de mate van stress, zo blijkt uit de resultaten. Op de vraag welke twee categorieën het meest het spanningsniveau beïnvloeden, noemt vijftig procent de privésfeer. De gezondheid van mensen (44%) volgt als tweede factor, gevolgd door werk (38%). 

Werk onder jongeren wel grootste bron van stress 

Van de jongeren tot 34 jaar ervaart ruim veertig procent bovengemiddelde stress (een 7 of hoger). Onder ouderen vanaf 55 plus is dat slechts twaalf procent. En waar ouderen zich meer zorgen maakten om politiek en oorlog, had werk de grootste invloed op de mate van stress onder jongeren, namelijk bij 55 procent. Geen enkele leeftijdscategorie scoort hoger op dat vlak.  

“Jongeren ervaren steeds meer beginnende mentale klachten door werkstress. Ze voelen veel sociale druk om te presteren", zegt Michiel Meijer, directeur bij TAF Verzekeringen. “Ze willen graag betekenisvol werk doen, met een positieve impact op de wereld. Dit kan echter botsen met bijvoorbeeld ontwikkelingen als de krappe woningmarkt, die juist noopt tot zoveel mogelijk geld verdienen.” 

Ondanks de groeiende mentale problemen verzekeren jongeren zich weinig tegen arbeidsongeschiktheid. Meijer: “Wij vinden dat we hier als verzekeringssector een antwoord op moeten vinden, door onder meer preventieve oplossingen aan te bieden en werkgevers te wijzen op diensten zoals OpenUp, waardoor de dialoog over het aanpakken van deze problemen op gang komt." 

Burn-out gerelateerde klachten blijven stijgen 

In 2022 hadden 1,6 miljoen Nederlandse werknemers last van burn-out gerelateerde klachten, terwijl dit in 2021 nog 1,3 miljoen was, zo blijkt uit cijfers van TNO en het CBS. Een flinke stijging, zeker onder jonge werknemers. Een op de vier werkenden van 18 tot 34 jaar heeft te maken met psychische klachten. Onder vrouwen is dit 29 procent, bij mannen 23.  

De TAF Stress Indicator 

Stress kent vele oorzaken en kan leiden tot zeer ernstige burn-outklachten met langdurige gevolgen. Het is daarom dat TAF Verzekeringen elk kwartaal de mate van stress onder Nederlanders meet. In een enquête onder een representatieve steekproef van duizend respondenten wordt uitgevraagd hoeveel stress men ervaart en welke factoren van invloed zijn. 

TAF Stress Indicator  TAF StressIndicator   TAF Stress Indicaotr