Een huurder aan tafel? Vergeet het overlijdensrisico niet.

Niet alleen voor huizenkopers is het belangrijk om het risico van overlijden af te dekken. Over deze groep hoef je je nog het minste zorgen te maken. Zij worden meestal wel tijdens het hypotheekadvies gewezen op het overlijdensrisico en kiezen ook in veel gevallen voor een oplossing. Maar van de huurders beschikt maar vijf procent over een overlijdensrisicoverzekering. Ook zij willen in hun huis blijven wonen als de partner overlijdt. Neem jij het overlijdensrisico al mee in je verzekeringsadvies aan de huurder? 

Datum geplaatst: 30-06-2022

Hoe jonger iemand is, hoe vaker het voorkomt dat diegene niets geregeld heeft. Overlijden is nog niet iets dat ze bezig houdt. Er is hier zeker een ingang: van de mensen zonder ORV staat bijna zeven op de tien open voor meer informatie over de financiële gevolgen van overlijden. Zo blijkt uit recent marktonderzoek onder consumenten door Ipsos in opdracht van TAF.

Huurders onvoldoende bewust van de risico’s van overlijden

Volgens bovengenoemd marktonderzoek, is op dit moment maar vijf procent van de huurders in het bezit van een overlijdensrisicoverzekering. Waar kopers vaker de noodzaak van een ORV zien, omdat dit bij het hypotheekgesprek ter sprake komt, is er bij huurders vaker geen besef dat het betalen van de huur in gevaar kan komen door het overlijden van een van de kostwinners. Sterker nog:

31 procent van de huurders zonder ORV geeft juist het feit dat ze in een huurwoning wonen, als reden aan waarom ze vinden dat ze geen ORV nodig hebben.

Het is dan ook belangrijk om deze doelgroep bewust te maken van het risico van overlijden. Want vroegtijdig overlijden komt vaker voor dan je denkt: 1 op 10 Nederlanders haalt de pensioendatum helaas niet. En dat zorgt vaak voor veel financiële ellende, vooral als er (minderjarige) kinderen in het spel zijn die (financieel) afhankelijk zijn van hun ouders. Maar eigenlijk is een overlijdensrisicoverzekering nuttig voor iedereen die iemand heeft die (financieel) afhankelijk van hem of haar is. Dat kan ook een geliefde, hulpbehoevende ouder of zakenpartner zijn.

Kortom, een overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat de nabestaanden het financieel redden als de verzekerde overlijdt. Iedereen zou moeten weten dat zo’n oplossing er is en wat het inhoudt, zodat ze een weloverwogen besluit kunnen nemen om zich wel of niet te verzekeren. Helaas weet ruim een kwart van de mensen die nog geen ORV bezitten, niet goed wat zo’n verzekering precies inhoudt, zo blijkt uit het onderzoek. Met name onder jongeren en onder huurders is de onbekendheid relatief groot. Bovendien geeft 16 procent van de mensen zonder ORV, simpelweg als reden hiervoor, dat zij er nooit over nagedacht hebben. En 13 procent dat het hen nooit geadviseerd is. Hier liggen dus kansen voor jou als adviseur.

Het idee dat het te duur is vormt een drempel

Naast het feit dat er (liever)  niet over overlijden wordt nagedacht en het ontbreken van kennis over de ORV, vormt de prijsperceptie een drempel.

Ruim de helft van de mensen zonder ORV, blijkt de maandelijkse premielasten van zo’n verzekering te overschatten.

Als reden waarom zij geen ORV hebben, geeft 20 procent aan dat het te duur is en 13 procent dat er geen geld voor is. Blijven deze redenen nog overeind als zij zouden weten wat de daadwerkelijk premie is? Volgens MoneyView zijn de premies sinds 2002 met 62 procent gedaald. Tegenwoordig ben je al verzekerd bij overlijden vanaf een paar euro per maand.

Help jij je klant met een TAF Nabestaandenverzekering?

De TAF Nabestaandenverzekering is bij uitstek geschikt voor huurders. Deze verzekering keert een maandelijks bedrag uit bij overlijden. Daarmee kan de huur worden doorbetaald of het bedrag kan worden gebruikt als aanvulling op het nabestaandenpensioen. Je kiest zelf welk bedrag je per maand verzekert (tot 10.000 euro per maand) en hoelang wordt uitgekeerd bij overlijden, vanaf vijf jaar. Ook een levenslange uitkering behoort tot de mogelijkheden. En de prijs? Dat hoeft zeker geen issue te zijn. Een voorbeeld:

Een 25-jarige verzekert zijn nabestaanden tien jaar lang van een uitkering van 1000 per maand als hij overlijdt voor pensioenleeftijd, voor nog geen 9 euro per maand.

Een TAF Nabestaandenverzekering maakt écht het verschil, het zorgt ervoor dat de nabestaanden kunnen doorleven zonder financiële kopzorgen. Want geldzorgen zijn het laatste waar je op zit te wachten als weduwe of weduwnaar, aan het verdriet om het verlies van je dierbare heb je meer dan genoeg.

Tot slot is het nog goed om te weten dat: 80 procent van de niet ORV-bezitters die van plan is om een ORV af te sluiten, hiervoor een aanbod wil ontvangen van de verzekeraar in een pakket bij hun andere woonverzekeringen of via hun onafhankelijke tussenpersoon.

Jij, als onafhankelijk verzekeringsadviseur, speelt dus een belangrijke rol in het aankoopproces van de consument.

Neem jij het overlijdensrisico al mee als er een huurder aan tafel zit?

Meer informatie over de TAF Nabestaandenverzekering vind je hier en aanvragen doe je hier