Beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is afgestemd op het risicoprofiel van TAF en gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. En daarnaast gericht op de soliditeit van de onderneming en het centraal stellen van de klant.

Ons beloningsbeleid

Ons beloningbeleid is afgestemd op het risicoprofiel van TAF. Ten eerste gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. En ten tweede gericht op de soliditeit van de onderneming (dus daar waar mogelijk: het voorkomen, tegengaan en elimineren van prikkels voor medewerkers/onderneming om onverantwoorde risico’s te nemen) en het centraal stellen van de cliënt (dus daar waar mogelijk: het voorkomen, tegengaan en elimineren van prikkels voor medewerkers/ onderneming om de cliënt niet centraal te stellen).

Voor wie geldt ons beloningsbeleid?

Het beloningsbeleid is van toepassing op alle medewerkers, inclusief directie, van TAF.

Wat houdt ons beloningsbeleid in?

De meeste medewerkers van TAF ontvangen louter een vast inkomen. Voor sommige functies ontvangt de medewerker naast een vast inkomen tevens een variabel inkomen. De hoogte van dit variabele inkomen is aan zowel financiële als niet-financiële prestatiecriteria gebonden. De niet-financiële prestatiecriteria zijn gericht op integer, zorgvuldig en cliëntgericht handelen, waarbij de focus ligt op de belangen van de cliënt en onze onderneming op de lange termijn.

Ieder jaar zal de directie van TAF de algemene beginselen van het beloningsbeleid goedkeuren en zal zij verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van het beloningsbeleid.

Terug