'Het menselijk aspect staat bij ons hoog in het vaandel'

Betrokkenheid, een eigenschap die de afdeling claim van TAF als geen ander past. 'Een naaste is overleden, iemand verliest zijn baan of raakt arbeidsongeschikt. Een verzekering voor dit soort momenten sluit je af in de hoop om er nooit aanspraak op te maken. En nu overkomt het je toch. Financiële onzekerheid is dan wel het laatste waar je op zit te wachten. We doen er dan ook alles aan om de claim zo goed en snel mogelijk te beoordelen,' aldus Caroline Vlemmix, teamleider van de afdeling claim.

Datum geplaatst: 10-08-21

Focus op de mens achter de claim

Caroline wijst op de tweeledige focus van de afdeling Claim: 'Enerzijds is het belangrijk dat een claim snel en vakkundig in behandeling genomen wordt. Anderzijds focussen we ons op de mens achter de claim. Het is fijn dat we een luisterend oor kunnen bieden en dat onze klanten merken dat we aan ze denken op belangrijke momenten. Denk aan een handgeschreven kaartje om iemand beterschap te wensen of een telefoontje om te vragen hoe een operatie is gegaan. Bovenal stellen we iemand graag gerust door ervoor te zorgen dat de vaste lasten in ieder geval doorbetaald kunnen worden.'

Een zelfstandige heeft niemand om op terug te vallen

'Iemand in loondienst heeft nog een werkgever die toeziet op het herstel en waar nodig stimuleert,' vervolgt Caroline haar verhaal. 'Een zelfstandige heeft die houvast niet. Die moet zelf maatregelen nemen om de werkzaamheden van het bedrijf zo goed mogelijk te continueren en zorgen dat er inkomen binnen blijft komen. Regelmatig hebben we te maken met een onderneming die van generatie op generatie is doorgegeven. Wanneer zo iemand zijn klanten weg ziet lopen en de omzet van zijn bedrijf steeds verder ziet kelderen omdat hij of zij niet kan werken, dan is iemand die luistert en begrip toont meer dan welkom. Of iedereen op die persoonlijke aanpak staat te wachten? Nee hoor,' zegt Caroline. 'Sommige klanten zijn al geholpen als de claim goed en snel door ons wordt opgepakt. En niet meer. Dat respecteren wij uiteraard.'

Alles bepalende rol van de casemanager

Volgens Caroline is de rol van de casemanagers allesbepalend: ‘Ze zijn het primaire aanspreekpunt voor de klant en zij toetsen de claim op grond van de polisvoorwaarden. Tegelijkertijd vindt een medische beoordeling plaats door een onafhankelijk medisch adviseur. Aan de hand van het medisch rapport beoordeelt de verzekeraar het recht op een uitkering. Eventuele behandeladviezen en tips voor de verzekerde om de werkzaamheden (gedeeltelijk) voort te zetten worden uiteraard ook meegenomen.’

Hulp bij re-integratie

Wat nog niet bij iedereen bekend is, is dat TAF bij arbeidsongeschiktheidsclaims behoorlijk actief is op het gebied van hulp bij re-integratie. Caroline: ' Iemand die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, wil vaak zo snel mogelijk weer zijn of haar werk hervatten. Daarin denken we graag mee met de klant. Soms is iemand zodanig arbeidsongeschikt dat hij langdurig thuis komt te zitten en wellicht nooit meer zijn eigen werk kan doen. We gaan dan, eventueel samen met een arbeidsdeskundige, kijken hoe een verzekerde geholpen kan worden in zijn zoektocht naar andere mogelijkheden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan omscholing. Maar soms biedt een eenvoudige aanpassing ook uitkomst. Zo was er een audiovisueel technicus met klachten aan zijn ogen. Naast dat hij niet meer kon werken, ging de kwaliteit van zijn leven flink achteruit. Een prismabril bood oplossing, maar meneer had het financieel niet breed. Daarom hebben wij de bril vergoed. Daar was hij niet alleen ontzettend blij mee, maar hij is inmiddels ook weer aan het werk. Dat is uiteindelijk waar we het voor doen,’ eindigt Caroline.