Het coronavirus en uw verzekering

Hier vindt u het antwoord op de veelgestelde vragen over het coronavirus en uw overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsverzekering van TAF. Voor overige vragen neem gerust contact met ons op.

Overlijdensrisicoverzekering

Verandert er iets aan de dekking van mijn overlijdensrisicoverzekering?
Nee, maakt u zich geen zorgen. De voorwaarden voor een uitkering blijven gelijk, er staat geen uitsluiting voor een overlijden aan het coronavirus.

Is er dekking bij overlijden na vaccinatie tegen COVID-19?
Ja, er is dekking als de verzekerde overlijdt na vaccinatie, mits het vaccin is toegediend door een arts of specialist die hiertoe vanuit zijn of haar functie bevoegd is.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (ondernemers)

Ik ben ziek geworden door het coronavirus en hierdoor kan ik niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?
U kunt een beroep doen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering als u niet kunt werken door lichamelijke beperkingen, rekening houdend met de door u afgesloten dekking. Bij milde (verkoudheids)klachten is er geen dekking. Doorgaans zult u herstellen van het coronavirus binnen het verstrijken van de eigen risico periode van uw verzekering. Als u nog arbeidsongeschikt bent na de eigen risico periode, dan kunt u een beroep doen op uw verzekering. Hoelang de eigen risicoperiode van uw verzekering is, vindt u terug op uw polisblad.

Is er dekking als ik arbeidsongeschikt raak na vaccinatie tegen COVID-19?
U kunt een beroep doen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering als u niet kunt werken door lichamelijke beperkingen, rekening houdend met de door u afgesloten dekking. Ook na vaccinatie, mits het vaccin is toegediend door een arts of specialist die hiertoe vanuit zijn of haar functie bevoegd is.

Door het coronavirus loop ik inkomsten mis. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Nee, een TAF arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt arbeidsongeschiktheid als gevolg van lichamelijke beperkingen. Als u inkomsten misloopt door bedrijfssluiting of minder opdrachten, is daar geen sprake van. Er is dan dus geen dekking. Graag wijzen wij u erop dat de overheid maatregelen treft om gedupeerde ondernemers te ondersteunen. Met deze regelingen kunt u bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of een tegemoetkoming in uw loonkosten. Ook maken de regelingen het makkelijker om aan krediet te komen. Ga naar het Coronaloket van de Kamer van Koophandel om te bekijken op welke regelingen u aanspraak kunt maken.

Ik ben geen drager van het virus maar ben wel in quarantaine geplaatst en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Nee, een TAF arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt arbeidsongeschiktheid als gevolg van lichamelijk beperkingen. Als u inkomsten misloopt omdat u om preventieve redenen in quarantaine moet blijven of een bepaald gebied niet mag verlaten, is daar geen sprake van. Er is dan dus geen dekking. Graag wijzen wij u erop dat de overheid maatregelen treft om gedupeerde ondernemers te ondersteunen. Met deze regelingen kunt u bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of een tegemoetkoming in uw loonkosten. Ook maken de regelingen het makkelijker om aan krediet te komen. Ga naar het Coronaloket van de Kamer van Koophandel om te bekijken op welke regelingen u aanspraak kunt maken.

Maandlastbeschermer (werknemers)

Ik ben ziek geworden door het coronavirus en hierdoor kan ik niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn TAF Maandlastbeschermer?
U kunt een beroep doen op uw TAF Maandlastbeschermer als u niet kunt werken door lichamelijke beperkingen. Bij milde (verkoudheids)klachten is er geen dekking. Doorgaans zult u herstellen van het coronavirus binnen het verstrijken van de eigen risico periode van uw verzekering. Als u nog arbeidsongeschikt bent na de eigen risico periode, dan kunt u een beroep doen op uw verzekering. Hoelang de eigen risicoperiode van uw verzekering is, vindt u terug op uw polisblad.

Ik heb een TAF Maandlastbeschermer met werkloosheidsdekking en kan niet werken omdat mijn werkgever verplicht de zaak moest sluiten. Kan ik een beroep doen op de verzekering?
U heeft de TAF Maandlastbeschermer afgesloten om uzelf te verzekeren tegen een onvrijwillige beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. Daar is in deze situatie geen sprake van. Uw werkgever heeft uw dienstverband niet beëindigd, maar door de omstandigheden hoeft u op dit moment  geen werkzaamheden te verrichten. De overheid treft maatregelen voor het bedrijfsleven en zelfstandigen om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen.