TAF vernieuwt AOV voor ondernemers

De TAF GoedGezekerd AOV is vernieuwd. Met een complete dekking bij arbeidsongeschiktheid, waarbij de ondernemer alleen verzekert wat echt nodig is voor een betaalbare prijs, sluit de verzekering volgens TAF precies aan bij de behoefte van de ondernemer. Daarnaast krijgt de verzekerde ondersteuning bij het vinden van de juiste zorg en kan gekozen worden voor een einddatum die automatisch meestijgt met de AOW-gerechtigde leeftijd

Datum geplaatst: 02-07-2020

TAF-directeur Nicole Hollander licht de gedachte achter de TAF GoedGezekerd AOV toe: ‘De verzekering is ontwikkeld vanuit de behoefte van de ondernemer. Die wil alleen verzekeren wat echt nodig is tegen een betaalbare prijs. Dus geen dure traditionele AOV die het hele inkomen verzekert. Als de coronacrisis ons namelijk iets geleerd heeft, is dat het inkomen van een zelfstandige geen gegeven is, maar sterk variabel. Daarom dekt de TAF GoedGezekerd AOV alle maandelijkse vaste lasten, zowel privé als zakelijk. Met daarbovenop een bedrag voor variabele lasten zoals boodschappen. De maandelijkse lasten zijn voorspelbaar en de gedachte dat deze kunnen worden doorbetaald bij arbeidsongeschiktheid, geeft de ondernemer financiële rust.’

Volwaardige AOV met veel keuzemogelijkheden

‘De TAF GoedGezekerd AOV is een volwaardige arbeidsongeschiktheidsverzekering waarmee de ondernemer tot 5.000 euro per maand verzekert. Uniek aan deze verzekering is dat de ondernemer kan kiezen voor een netto uitkering. De vaste lasten zijn immers ook vaak netto. Als de ondernemer de premie liever fiscaal wil aftrekken, behoort een bruto uitkering ook tot de mogelijkheden,’ aldus Hollander.

De TAF GoedGezekerd AOV biedt een complete dekking. In ruil voor een lagere premie kan de ondernemer ervoor kiezen om psychische klachten niet mee te verzekeren. Tenslotte biedt de verzekering veel flexibiliteit in het bepalen van de eigen risicoperiode, de looptijd van de verzekering, de duur van de uitkering, claimbeoordeling op basis van beroeps- of passende arbeid en de mate van arbeidsongeschiktheid waarbij recht is op een uitkering (uitkeringsgrens).

Betaalbare premie

Hollander: ‘Tachtig procent van de ondernemers loopt op dit moment onverzekerd rond. De belangrijkste reden hiervoor is de perceptie van de ondernemer dat een AOV duur is. Bij TAF verzeker je alleen wat echt nodig is om het huishouden draaiende te houden. Hierdoor is de verzekering heel betaalbaar. Jonge ondernemers kunnen bovendien profiteren van een lagere premie bij aanvang, die stijgt naarmate zij ouder worden. Voor een gelijkblijvende premie kiezen kan uiteraard ook. ’

Royal Doctors

Bij de verzekering is een lidmaatschap van Royal Doctors ter waarde van 299 euro per jaar inbegrepen.

‘Goede keuzes maken en snel geholpen worden zijn cruciaal als je ziek bent. Royal Doctors ondersteunt de verzekerde daarbij. Geen Google, maar een team van experts aan wie de verzekerde medische vragen kan stellen. Een second opinion bij twijfel over diagnose of behandelplan, eventueel door een internationale toparts. En de beste gezondheidszorg zonder wachttijd binnen handbereik.’ licht Hollander toe.

Einddatum stijgt automatisch mee met AOW-leeftijd

Als er gekozen wordt voor een looptijd tot de AOW-gerechtigde leeftijd, wordt de einddatum automatisch aangepast als de AOW-leeftijd in de toekomst stijgt (tot maximaal 70 jaar).  

Opkomende positie op de AOV markt

‘Onze visie op het verzekeren van arbeidsongeschiktheid is vooruitstrevend en wijkt af van wat gebruikelijk is in de markt. Onze AOV, die ervoor zorgt dat de vaste lasten betaald kunnen worden als de ondernemer arbeidsongeschikt raakt, stijgt de laatste jaren in populariteit. Dat zien we aan het stijgende aantal AOV aanvragen. We verwachten dat deze tendens zich de komende jaren voortzet. De TAF GoedGezekerd AOV is namelijk een goed alternatief voor de verplichte AOV, die zich vermoedelijk binnen enkele jaren aandient. Door als ondernemer nu zelf een AOV af te sluiten, voorkom je dat je straks verplicht vastzit aan een sobere basisregeling. Die - zoals het er nu naar uitziet – maximaal 1.650 euro bruto per maand uitkeert. Het is maar de vraag of de ondernemer met dat bedrag de vaste lasten kan betalen bij arbeidsongeschiktheid. Die zekerheid heb je bij ons wel. Bovendien pakt de TAF GoedGezekerd AOV ook qua prijs en voorwaarden voor het gros van de ondernemers een stuk gunstiger uit,’ sluit Hollander af.