VVT Inkomensaanvulling Verzekering - Werknemer

De VVT Inkomensaanvulling verzekering voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) is ontwikkeld voor werknemers in de VVT-sector. Heeft uw werkgever de VVT Inkomensaanvulling Verzekering voor u afgesloten? Dan vergoedt deze verzekering de wettelijke verslechtering van de korte uitkeringsduur waarmee u te maken krijgt als u werkloos of arbeidsongeschikt bent. Bovendien vult deze verzekering bij arbeidsongeschiktheid de WIA-uitkering aan tot 70 procent van uw oorspronkelijke salaris.

Als werknemer in de VVT-sector bent u financieel erg kwetsbaar als u door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid getroffen wordt. In de huidige CAO is er op dat vlak weinig geregeld. En individueel iets afsluiten of regelen? Dat is vaak duur. Het gevolg is dat u geconfronteerd kunt worden met een forse inkomensterugval, die kan oplopen tot minder dan 50 procent van het huidige salaris. In het ergste geval totdat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Bovendien, wist u dat er vanaf 1-1-2016 bezuinigd is op de Werkloosheidswet (WW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)? Dat betekent dat de maximale uitkeringsduur bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid van 38 maanden is ingekort naar 24 maanden.

Volledige en betaalbare bescherming

Onze oplossing voor deze financiële kwetsbaarheid is de VVT Inkomensaanvulling Verzekering. Deze bestaat uit twee met elkaar samenhangende dekkingen: de VVT PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) en de VVT WIA Hiaat Uitgebreid.

VVT PAWW

Deze verzekering zorgt voor een langere uitkeringsduur bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Vóór 1-1-2016 keerde het UWV maximaal 38 maanden uit – afhankelijk van het arbeidsverleden. Tegenwoordig is dit nog maar maximaal 24 maanden. De VVT PAWW vergoedt volledig het verschil tussen de langere uitkeringsduur van vóór 1-1-2016 en de kortere uitkeringsduur van nu.

In onderstaand voorbeeld leggen we het uit:

Peter verliest na 18 jaar trouwe dienst zijn baan en ontvangt een WW-uitkering van het UWV. Vóór 1-1-2016 zou hij op basis van zijn arbeidsverleden wettelijk 18 maanden een uitkering ontvangen. Met de huidige regeling krijgt hij van het UWV slechts 14 maanden uitgekeerd. Voor Peter betekent dit dat hij dus vier maanden minder WW-uitkering ontvangt, dan waar hij volgens de oude regeling recht op zou hebben. Daarom ontvangt Peter vanuit de VVT PAWW nog vier maanden extra uitkering, als zijn uitkering bij het UWV na 14 maanden stopt.

VVT WIA Hiaat Uitgebreid

Het kan voorkomen dat als u arbeidsongeschikt bent en in de WIA belandt, u na een tijdje minder dan 70 procent van uw laatstverdiende salaris krijgt uitgekeerd. De VVT WIA Hiaat Uitgebreid vult het inkomen bij arbeidsongeschiktheid gegarandeerd aan tot 70 procent van uw laatstverdiende salaris. Net zolang als u arbeidsongeschikt bent, tot aan maximaal de AOW-gerechtigde leeftijd.

Alles over de VVT Inkomensaanvulling Verzekering

Vanaf 1-1-2016 zijn de Werkloosheidswet en de loongerelateerde uitkeringsduur van de WIA versoberd. Vóór 1-1-2016 was de maximale uitkeringsduur 38 maanden. Vanaf 1-1-2016 is de uitkeringsduur verkort naar maximaal 24 maanden. De VVT PAWW compenseert het verschil tussen de uitkeringsrechten van vóór 1-1-2016 en nu.

De VVT WIA Hiaat Uitgebreid beschermt u tot aan de AOW-leeftijd voor inkomensterugval door arbeidsongeschiktheid. Als u een WIA-uitkering ontvangt, wordt deze aangevuld tot 70 procent van het oorspronkelijke salaris.

De VVT Inkomensaanvulling Verzekering biedt ook een rekentool aan voor de VVT-sector. Daarmee krijgen werkgevers een complete inzage van de totale loonkosten van werknemers als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Voor de werknemers biedt deze rekentool een juiste inzage van hun totale inkomen tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarbij wordt rekening gehouden met de CAO, UWV en PFZW-regeling. Kuijpers & Kuijpers organiseert met werkgevers en vakbonden een platform om pro actief te werken aan preventie en re-integratie.

Wie is TAF?

TAF is sinds 2005 expert in financiële producten die inkomen en vermogen beschermen. We bieden verzekeringen aan die financiële bescherming bieden bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Al meer dan 700.000 mensen sloten op aanraden van hun financieel adviseur al een verzekering bij ons af. Voor de VVT Inkomensaanvulling Verzekering werkt TAF samen met verzekeraar Quantum Leben.

Wie is Kuijpers & Kuijpers?

Kuijpers & Kuijpers B.V. is een specialistisch kantoor welke zich hoofdzakelijk richt op werkgevers en werknemers in de zorg. Zij is architect en bemiddelaar van de VVT Inkomensaanvulling Verzekering en onderhoudt contacten met de vakbonden, ActiZ, BTN en individuele werkgevers. Daarnaast begeleidt Kuijpers & Kuijpers werkgevers en werknemers bij het afnemen en gebruiken van het verzekeringsproduct. Ook treedt zij op als vraagbaak en begeleider bij vraagstukken over risicodekking en claims.

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over de VVT Inkomensaanvulling Verzekering? Kijk dan eens op onze pagina met veelgestelde vragen voor werknemers.

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen?

Wij helpen u graag. U kunt ons op werkdagen bereiken van 09.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 040 - 707 38 90 of stuur ons een e-mail naar info@taf.nl