VVT Inkomensaanvulling Verzekering - Werkgever

TAF en Quantum Leben hebben in samenwerking met Kuijpers & Kuijpers een totaaloplossing ontwikkeld voor werknemers in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT-sector): de VVT Inkomensaanvulling Verzekering. Deze verzekering vervangt volledig de PAWW-regeling van Stichting PAWW en biedt daarnaast een gegarandeerde aanvullingsuitkering bij arbeidsongeschiktheid tot 70 procent van het laatstverdiende salaris.

Als werknemer in de VVT-sector ben je financieel erg kwetsbaar als je door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid getroffen wordt. In de huidige CAO is er op dat vlak weinig geregeld. En individueel iets afsluiten of regelen? Dat is vaak duur. Het gevolg is dat je als werknemer geconfronteerd kunt worden met een forse inkomensterugval, die kan oplopen tot minder dan 50 procent van het huidige salaris. In het ergste geval tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Daarnaast is vanaf 1-1-2016 door de overheid bezuinigd op de Werkloosheidswet (WW) en de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Dat betekent dat de maximale uitkeringsduur van 38 maanden bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid is ingekort naar 24 maanden. Bovendien worden er minder snel uitkeringsrechten opgebouwd door de werknemer.

Volledige en betaalbare bescherming

Onze oplossing voor deze financiële kwetsbaarheid is de VVT Inkomensaanvulling Verzekering. Deze bestaat uit twee met elkaar samenhangende dekkingen: de VVT PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) en de VVT WIA Hiaat Uitgebreid. Om de veiligheid en betrouwbaarheid van deze verzekering te waarborgen, zijn vakbonden en werkgevers betrokken bij de ontwikkeling van deze verzekering.

VVT PAWW

Deze verzekering zorgt voor een langere uitkeringsduur bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Vóór 1-1-2016 was de maximale uitkeringsduur bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid maximaal 38 maanden – afhankelijk van het arbeidsverleden. Tegenwoordig is dit nog maar maximaal 24 maanden. De VVT PAWW vergoedt volledig het verschil tussen de langere uitkeringsduur van vóór 1-1-2016 en de kortere uitkeringsduur van nu.

VVT WIA Hiaat Uitgebreid

Deze verzekering biedt bescherming tegen forse inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid door een WIA-uitkering van het UWV. Het inkomen wordt gegarandeerd aangevuld tot 70 procent van het laatstverdiende salaris voor de eerste ziektedag. Net zolang als de werknemer arbeidsongeschikt is, tot aan maximaal de AOW-gerechtigde leeftijd.

Alles over de VVT Inkomensaanvulling Verzekering

Vanaf 1-1-2016 is de Werkloosheidswet (WW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) versoberd. Vóór 1-1-2016 was de maximale uitkeringsduur 38 maanden. Vanaf 1-1-2016 is de uitkeringsduur verkort naar maximaal 24 maanden. De VVT PAWW is de dekking binnen de VVT Inkomensaanvulling Verzekering die het verschil tussen de uitkeringsrechten van vóór 1-1-2016 en nu vergoedt.

De VVT WIA Hiaat Uitgebreid beschermt de VVT-werknemer tot aan de AOW-leeftijd voor forse inkomensterugval door arbeidsongeschiktheid. Als de werknemer een WIA-uitkering ontvangt, wordt het inkomen bij arbeidsongeschiktheid aangevuld tot 70 procent van het oorspronkelijke salaris.

De VVT Inkomensaanvulling Verzekering biedt ook een rekentool aan voor de VVT-sector. Daarmee krijgen werkgevers een complete inzage van de totale loonkosten van werknemers als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Voor de werknemers biedt deze rekentool inzicht in hun totale inkomen tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarbij wordt rekening gehouden met de CAO, UWV en PFZW-regeling. Kuijpers & Kuijpers organiseert met werkgevers en vakbonden een platform om pro actief te werken aan preventie en re-integratie.

De werkgever geeft slechts eenmaal per jaar een opgave door van de loonsom en het aantal werknemers.

Tot nu toe betalen werkgevers aan de Stichting PAWW maandelijks een verplichte bijdrage (0,4 procent in 2020 en 2021) vanuit het loon van de werknemers. Deze stichting herstelt alleen de wetswijziging (maximale uitkering van 14 maanden). In de VVT Inkomensaanvulling Verzekering wordt de VVT PAWW, VVT WIA Hiaat Uitgebreid en de VVT Sociale Zekerheid rekentool samen aangeboden tegen hetzelfde percentage van 0,4%. Daarnaast komt de verplichte afdracht aan de Stichting SPAWW te vervallen. De werknemersbijdrage wordt via de werkgever geregeld.

Wie is TAF?

TAF is sinds 2005 expert in financiële producten die inkomen en vermogen beschermen. We bieden verzekeringen aan die financiële bescherming bieden bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Al meer dan 700.000 mensen sloten op aanraden van hun financieel adviseur al een verzekering bij ons af. voor de VVT Inkomensaanvulling Verzekering werkt TAF samen met verzekeraar Quantum Leben.

Wie is Kuijpers & Kuijpers?

Kuijpers & Kuijpers B.V. is een specialistisch kantoor welke zich hoofdzakelijk richt op werkgevers en werknemers in de zorg. Zij is architect en bemiddelaar van de VVT Inkomensaanvulling Verzekering en onderhoudt contacten met de vakbonden, ActiZ, BTN en individuele werkgevers. Daarnaast begeleidt Kuijpers & Kuijpers werkgevers en werknemers bij het afnemen en gebruiken van het verzekeringsproduct. Ook treedt zij op als vraagbaak en begeleider bij vraagstukken over risicodekking en claims.

 

Service & Contact

Heeft u vragen over de VVT Inkomensaanvulling Verzekering? Kijk dan eens op onze pagina met veelgestelde vragen voor werkgever.

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen?

Of wilt u weten of uw organisatie in aanmerking komt voor deze verzekering? Neem dan contact op met de adviseurs van Kuijpers & Kuijpers:

Telefoonnummer: 076 20 55 131

E-mailadres: info@kuijpers-kuijpers.nl

Website van Kuijpers & Kuijpers