Schade melden

Op deze pagina vindt u alle informatie en de benodigde formulieren voor het indienen van een claim. Maak hieronder uw keuze.

U meldt een overlijden van uw klant eenvoudig en snel met het online meldingsformulier.

U vult samen met uw klant het schadeaangifteformulier in. Wij ontvangen het formulier graag zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de eigen risicoperiode (wachttijd). Heeft de verzekering een wachttijd van langer dan drie maanden? Meld de arbeidsongeschiktheid van uw klant dan in ieder geval binnen drie maanden bij ons.

Formulieren voor het indienen van een arbeidsongeschiktheidsclaim 

Schadeaangifteformulier zelfstandigen (GoedGezekerd AOV en Zelfstandigenplan)
Schadeaangifteformulier werknemers (Maandlastbeschermer)
Schadeaangifteformulier werknemers (Inkomensbeschermer)

Het schadeaangifteformulier van de TAF Hypotheekbeschermer vindt u hier binnenkort.

Informatie over de behandeling van een arbeidsongeschiktheidsclaim

Uw klant leest in de informatiebrochure arbeidsongeschiktheid hoe wij een arbeidsongeschiktheidsclaim behandelen, welke partijen er betrokken zijn bij de beoordeling en behandeling en binnen welke termijn hij of zij uitsluitsel krijgt.

Begeleiding bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Op de pagina hulp bij re-integratie leest uw klant meer over hoe onze begeleiding bij arbeidsongeschiktheid eruit ziet.

Medische ondersteuning van Royal Doctors 

Heeft uw klant een TAF Maandlastbeschermer met polisvoorwaarden MLB QL 06-2019, MLB QL 02-2021 of MLB IPT 11-2020? Of een TAF GoedGezekerd AOV met polisvoorwaarden GG QL 06-2020? Daarbij zit een lidmaatschap bij Royal Doctors inbegrepen ter waarde van € 299,- per jaar. Op deze pagina leest u meer over de dienstverlening van Royal Doctors en hoe uw klant hier gebruik van kan maken.

 

U vult samen met uw klant het schadeaangifteformulier in. We ontvangen het formulier graag zo snel mogelijk.

Formulieren voor het doorgeven een werkloosheidsclaim

Formulieren voor het indienen van een claim op de TAF Ernstige ziekte en Ongeval Polis

Heeft u vragen over de behandeling van de claim?

Neem rechtstreeks contact op met Chubb European Group, afdeling Schade via:

 

Neem rechtsreeks contact op met AXA voor het indienen van een claim.