Overlijdensrisicoverzekering niet meer verplicht bij NHG-hypotheek, wat betekent dat voor u?

Sinds 1 januari 2020 is een overlijdensrisicoverzekering (ORV) niet langer verplicht voor huiseigenaren met een bestaande hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Betekent dat dat uw overlijdensrisicoverzekering nu overbodig is? Zeker niet. Deze biedt uw nabestaanden namelijk financiële zekerheid bij overlijden. Waarom de verplichting bij een NHG-hypotheek is afgeschaft en welke mogelijkheden u dat biedt, leest u op deze pagina.

Datum geplaatst: 01-01-2020

Waarom is een overlijdensrisicoverzekering niet (meer) verplicht bij een NHG hypotheek?

Voor een nieuwe NHG-hypotheek is een overlijdensrisicoverzekering al sinds 1 januari 2018 niet meer verplicht. De reden is dat het voor kwetsbare groepen - zoals chronisch zieken en ex-patiënten - moeilijker is om een (betaalbare) ORV af te sluiten. Hierdoor was het afsluiten van een hypotheek met NHG soms niet mogelijk. Door een overlijdensrisicoverzekering niet meer verplicht te stellen, kunnen ook deze groepen een hypotheek met NHG sluiten.

Een vervolgmaatregel hierop is dat een overlijdensrisicoverzekering voor een bestaande NHG-hypotheek sinds 1 januari 2020 ook niet meer verplicht is. Dat NHG een overlijdensrisicoverzekering niet meer verplicht stelt, betekent niet dat uw overlijdensrisico moet komen te vervallen. Een overlijdensrisicoverzekering is een belangrijk financieel product omdat deze u financiële zekerheid bij overlijden geeft. Deze is in het verleden niet voor niets afgesloten. Zeg uw verzekering dus nooit op voordat u uw financieel adviseur hebt geraadpleegd.

Welke mogelijkheden biedt het einde van de verplichte overlijdensrisicoverzekering u?

Heeft u een NHG-hypotheek met daaraan gekoppeld een overlijdensrisicoverzekering? Dan heeft u de volgende mogelijkheden:

 • De verzekering behouden
  Als u niets doet loopt de overlijdensrisicoverzekering gewoon door zoals nu. Omdat de overlijdensrisicoverzekering gekoppeld is aan de hypotheek, wordt een eventuele uitkering bij overlijden gebruikt voor het aflossen van uw hypotheek. De nabestaande kan na het overlijden van de verzekerde in het huis blijven wonen of - als er geen achterblijvende partner is - kan het huis zonder restschuld verkocht worden.
 • De verzekering ontpanden
  Uw overlijdensrisicoverzekering blijft lopen, maar de uitkering wordt niet meer automatisch gebruikt voor het aflossen van de hypotheek. Niet de hypotheekverstrekker, maar de nabestaande zelf ontvangt de uitkering bij overlijden van de verzekerde. Voordeel is dat de nabestaande zelf kan beslissen hoe de uitkering besteed wordt. Bijvoorbeeld als aanvulling op het inkomen of voor de opvoeding van de kinderen (als die er zijn). Natuurlijk kan de uitkering ook alsnog worden afgelost op de hypotheek om de woonlasten te verlagen. 

  Wilt u uw overlijdensrisicoverzekering ontpanden?
  Ontpanden kan alleen als uw hypotheekverstrekker daarmee akkoord gaat. Elke hypotheekverstrekker heeft daarin haar eigen beleid. Een enkele hypotheekverstrekker doet automatisch afstand van het pandrecht. Maar in het algemeen geldt dat u zelf een verzoek tot ontpanding moet indienen bij uw hypotheekverstrekker. Soms brengt deze hiervoor wijzigingskosten in rekening.
 • De verzekering aanpassen of een nieuwe afsluiten 
  Is uw (financiële) situatie veranderd sinds het afsluiten van de verzekering? Dan kan het zijn dat een ander verzekerd bedrag beter aansluit bij uw nieuwe situatie. En heeft u uw bestaande overlijdensrisicoverzekering langer dan vijf jaar geleden afgesloten? Dan kan het zijn dat u op uw premie kunt besparen door een nieuwe overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dat noemen we ‘oversluiten’. Op deze pagina leggen wij u uit hoe u kunt berekenen of het oversluiten van uw verzekering voordeel oplevert. En hoe u een eventuele overstap het beste kunt aanpakken.

  Wilt u uw verzekering aanpassen of een nieuwe afsluiten?
  Om een goede keuze te maken is het verstandig om uw financiële situatie en wensen in kaart te laten brengen door uw adviseur. Deze kan dan meteen toetsen of u kunt besparen op uw premie. 
  Let op: als u een nieuwe verzekering wilt afsluiten, zeg uw lopende verzekering niet op voordat de nieuwe is geaccepteerd. Een nieuwe verzekering kan om medische redenen worden geweigerd of er kan een hogere premie worden berekend door de verzekeraar. 

  De verzekeren beëindigen
  Daarmee bespaart u een beperkt bedrag per maand, maar er is dan geen uitkering bij overlijden van de verzekerde meer. Als u (of uw partner overlijdt) en de nabestaande kan de hypotheeklasten niet meer betalen, dan is de kans groot dat de woning verkocht moet worden.

  Overweegt u om uw overlijdensrisicoverzekering te beëindigen?
  Het opzeggen van uw overlijdensrisicoverzekering kan grote financiële gevolgen hebben. Deze verzekering is destijds door u afgesloten om te voorkomen dat de nabestaande het huis moet verkopen omdat de woonlasten onbetaalbaar zijn geworden (of dat er na verkoop een restschuld achterblijft). Zeg uw overlijdensrisicoverzekering daarom nooit op zonder overleg met uw financieel adviseur. Uw adviseur helpt u om de financiële risico’s bij overlijden inzichtelijk te maken, zodat u een weloverwogen keuze kan maken.

Heeft u hierover nog vragen?

Neem dan contact op met uw financieel adviseur of met onze klantenservice

Over Nationale hypotheek Garantie (NHG)
Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie geeft de hypotheekverstrekker meer zekerheid dat de hypotheek volledig wordt terugbetaald. Als u een restschuld overhoudt na verkoop wordt deze in verschillende situaties (scheiding, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden) door NHG terugbetaald aan de bank. Omdat de bank hierdoor minder risico loopt is de hypotheekrente die u betaalt doorgaans iets lager. Om in aanmerking te komen voor een hypotheek met NHG moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer informatie over NHG vindt u op www.nhg.nl