Onvolledig en te duur verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid in coronatijd?

Behoort u tot de groep ondernemers die een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) op zak heeft? Goed bezig. Een AOV is een verstandige keuze. Uit cijfers van het CBS blijkt namelijk dat het merendeel van de ondernemers nog geen jaar kan rondkomen zonder inkomen. Deze cijfers dateren nog van vóór de uitbraak van de coronacrisis. Het valt te voorspellen dat het ‘vlees op de botten’ van ondernemend Nederland sindsdien verder is afgenomen. Waar veel verzekerde ondernemers op dit moment dan ook – meer dan ooit – tegenaanlopen, is de hoge prijs van hun AOV. De vraag die rijst is: ‘Kan mijn AOV goedkoper?’ Daar geven we in dit artikel graag antwoord op. Net als op een andere veel gestelde vraag: 

Datum geplaatst: 20-11-2020

Voor welk bedrag bij arbeidsongeschiktheid ben ik verzekerd, nu mijn inkomen is gedaald door de coronacrisis?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de AOV die u hebt afgesloten. Is het een schade- of een sommenverzekering? Een schadeverzekering keert de werkelijke schade uit bij arbeidsongeschiktheid (en is dus gebaseerd op het werkelijk inkomen direct voor arbeidsongeschiktheid). Een sommenverzekering keert het vooraf afgesproken bedrag uit, ongeacht de werkelijke schade. De meeste AOV’s in Nederland zijn sommenverzekeringen (eventueel met tussentijdse inkomenstoets), maar het kan zeker geen kwaad om even te checken wat uw AOV precies inhoudt.

Rekenvoorbeeld schade- versus sommenverzekering

Een consultant heeft een AOV met een verzekerd bedrag van € 48.000 per jaar (gebaseerd op 80 procent van zijn gemiddelde inkomen van € 60.000 per jaar) en een eigen risicoperiode van een maand. Als hij niet kan werken omdat hij arbeidsongeschikt is, heeft hij na een maand recht op een uitkering. Hoeveel die uitkering bedraagt is onder andere afhankelijk van de soort verzekering die hij heeft.

Is er sprake van een sommenverzekering?

Dan wordt het verzekerd bedrag van € 48.000 uitgekeerd. Dit is het verzekerd bedrag dat is afgesproken op de ingangsdatum van de verzekering.

Gaat het om een schadeverzekering?

Dan vindt er een correctie op het inkomen plaats als zijn daadwerkelijke inkomen lager is dan het inkomen op de ingangsdatum.

Lasten verzekeren kan ook

Wij vroegen het aan ondernemers: ‘Welk bedrag heeft u nodig als u arbeidsongeschikt raakt?  Zij antwoordden eenduidig: ‘Bij voorkeur een bedrag waarmee ik mijn huishouden draaiende kan houden’.

TAF speelt in op deze ondernemersbehoefte. De zogenaamde TAF GoedGezekerd AOV verzekert niet het (sterk variërende) inkomen, maar de (stabielere) vaste lasten. Zowel privé als zakelijk. U verzekert dus een bedrag voor het doorbetalen van uw hypotheek- of huurlasten, (zakelijke) verzekeringen, abonnementen, (bedrijfs)auto en alle andere terugkerende lasten. De enige voorwaarde is dat er een overeenkomst of contract onder ligt. Daarbovenop mag maximaal een bedrag van € 750 voor de overige kosten van levensonderhoud worden meeverzekerd (zoals boodschappen).

De TAF GoedGezekerd AOV is een sommenverzekering. Dat betekent dat het verzekerd bedrag dat is vastgesteld aan de hand van de vaste lasten op de ingangsdatum, ook het bedrag is dat u uitgekeerd krijgt als u arbeidsongeschikt wordt. Wel zo eenvoudig en transparant. En het belangrijkste: hiermee zorgt u ervoor dat uw huishouden blijft doordraaien bij arbeidsongeschiktheid. Dat geeft pas financiële rust.

Goedkoper verzekeren?

Het verzekeren van de vaste lasten biedt niet alleen meer stabiliteit, maar is meestal ook goedkoper. Dat komt omdat het verzekerd bedrag voor het doorbetalen van de vaste lasten over het algemeen lager ligt dan het inkomen. Wilt u de prijs nog wat meer drukken? Kies dan voor een langere eigen risicoperiode (de periode waarna de verzekering uitkeert bij arbeidsongeschiktheid). Tenminste, als u dat financieel kan dragen. Of kiest u voor een kortere uitkeringsduur van 2, 5 of 10 jaar? Veel ondernemers kiezen daarvoor omdat het veel goedkoper is dan een uitkering tot aan pensioengerechtigde leeftijd. En een uitkering van een paar jaar geeft u in ieder geval de tijd om rustig te herstellen. Wist u dat 99 procent van de mensen die ziek worden binnen twee jaar weer aan het werk is? Mocht u onverhoopt uw oude beroep niet meer kunnen oppakken, dan heeft u de tijd om te herscholen of - in het uiterste geval - uw levensstijl aan te passen aan de nieuwe situatie.

Iets veranderen aan uw AOV?

Elke situatie is anders. Wilt u weten of het in uw situatie nuttig is om uw bestaande AOV aan te passen of over te sluiten? Vraag dan advies aan uw financieel adviseur. Eerst weten wat de TAF GoedGezekerd AOV u kost? Maak hier een premieberekening.