Datum geplaatst: 18-12-2019

Deze week werd bekend dat het schone lei-beleid wordt ingevoerd voor alle ORV-verzekeraars. Bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering hoeven ex-kankerpatiënten niet meer te melden dat zij voor kanker zijn behandeld als zij 10 jaar  - of 5 jaar bij vaststelling op minderjarige leeftijd - ziektevrij zijn. Het schone lei-beleid wordt nu verder uitgewerkt. Naar verwachting wordt het medio 2020 geïmplementeerd, maar TAF past dit in samenwerking met De Hoop nu al toe.

De TAF Maatwerk ORV is een vangnetverzekering voor mensen die zich om medische redenen moeilijk kunnen verzekeren tegen het overlijdensrisico. Daarvoor werkt TAF samen met herverzekeraar De Hoop. Als ex-kankerpatiënten op de gezondheidsverklaring aangeven dat zij een bepaalde tijd ziektevrij zijn wordt met dit ziekteverleden geen rekening gehouden voor het vaststellen van de condities en voorwaarden van de TAF Maatwerk ORV door De Hoop. In lijn met het schone lei-beleid geldt dit voor ex-kankerpatiënten die minstens 10 jaar ziektevrij zijn. Als de ziekte werd vastgesteld op minderjarige leeftijd, geldt een termijn van 5 jaar.

TAF directeur Nicole Hollander: ‘Voor veel ex-kankerpatiënten is het lastig om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Met de TAF Maatwerk ORV, waarvoor we begin dit jaar een samenwerking zijn aangegaan met De Hoop, konden we de meeste van deze ex-kankerpatiënten al verzekeren. Dat ex-kankerpatiënten die langere tijd geleden al genezen zijn verklaard, nu een overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten tegen voordeligere condities is iets waar ik ontzettend blij mee ben. De Hoop loopt hierin voorop en we zijn dan ook enorm trots op onze samenwerking.’

Over de TAF Maatwerk ORV
De TAF Maatwerk ORV is een overlijdensrisicoverzekering op maat voor mensen die zich om medische redenenen moeilijk kunnen verzekeren tegen het risico van overlijden. Deze verzekering is niet rechtstreeks aan te vragen bij TAF door uw adviseur, maar is automatisch opgenomen als vangnet.  Meer informatie over de TAF Maatwerk ORV vindt u hier.