Datum geplaatst: 10-01-2020

TAF directeur Nicole Hollander:‘Via onze eigen Online rekentool en Meetingpoint kon onze AOV voor ondernemers al volledig digitaal worden aangevraagd. Door de koppeling met Rolls bereiken we een nog grotere groep AOV adviseurs. Rolls biedt adviseurs niet alleen een platform voor het vergelijken en online aanvragen van een AOV, maar geeft ook Wft-advieshulp. Het adviesproces wordt hiermee dus vergemakkelijkt, versneld én is Wft-proof.’

Basis- en GoedGezekerd AOV
In Rolls Adviessoftware kan de adviseur kiezen voor de TAF BasisGezekerd AOV of  de TAF GoedGezekerd AOV. De TAF BasisGezekerd AOV dekt arbeidsongeschiktheid door een ongeval. Eventueel aangevuld met bepaalde veel voorkomende ernstige ziekten. De TAF GoedGezekerd AOV dekt arbeidsongeschiktheid door alle medisch vastgestelde oorzaken en kan worden aangevuld met een uitkering bij psychische klachten.

Vaste lasten leidend
TAF biedt de TAF Basis- en GoedGezekerd AOV aan onder vlag TAF Ondernemers AOV. Uitgangspunt is dat de ondernemer zelf bepaalt wat hij wel en niet verzekert en daar ook voor betaalt. Voor het verzekerde bedrag zijn de vaste lasten leidend, en niet het inkomen.

‘We zijn er van overtuigd dat de meeste ondernemers niet hun hele inkomen willen verzekeren voor een hoge premie. Zij willen alleen verzekeren wat echt noodzakelijk is tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid: hun vaste maandelijkse lasten en een bedrag voor boodschappen. Dat is dus een andere benadering dan de traditionele inkomensverzekeraars,’ aldus TAF directeur Nicole Hollander.