ACE Europe Life 

Ace Europe Life SE maakt onderdeel uit van de Chubb Group. Chubb is een wereldwijde (her)verzekeraar van schade- en personenverzekeringen met kantoren in meer dan 54 landen.

Betrouwbaar verzekeren

Chubb is de grootste beursgenoteerde brand – en aansprakelijkheidsverzekeraar ter wereld. Ze is door de Nederlandsche Bank toegelaten op de Nederlandse markt. En lid van het Verbond van Verzekeraars.

Aangesloten bij KiFiD
Chubb is aangesloten bij KiFiD, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een onafhankelijk instituut waar consumenten terecht kunnen met vragen of klachten. Het advies bij het KiFiD is voor Chubb bindend.

TAF en Chubb (voorheen ACE)

TAF is gevolmachtigd agent van Chubb (voorheen ACE) en is verantwoordelijk voor de acceptatie, administratie, het beheer en de schadeafhandeling van polissen. Bij vragen over uw overlijdensrisicoverzekering bij ACE of over de afhandeling van een schade, kunt u contact met TAF opnemen.

Chubb en ACE gefuseerd
In 2016 is Chubb overgenomen door ACE.  Het bedrijf gaat verder onder de naam Chubb. Deze naamswijziging heeft geen gevolgen voor TAF verzekeringen die zijn aangegaan met verzekeraar ACE.

Belangrijke mededeling
ACE Europe Life SE (AEL) gaat haar statutaire zetel verplaatsen van het Verenigd Koninkrijk naar Frankrijk per 1 januari 2019 en zal onder de Franse Wet op de Verzekeringen (Code des Assurances) gaan vallen met registratienummer 497 825 539 RCS Nanterre. Statutaire zetel wordt: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrijk.

Dit is onderhevig aan wettelijke vereisten die van toepassing zijn op herdomiciliëring van een Societas Europaea. Tot dat moment blijft de statutaire zetel van CEG: 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP, Verenigd Koninkrijk en blijft CEG, met registratienummer SE000117, vallen onder de vergunning van de Prudential Regulation Authority (PRA) en het toezicht van Financial Conduct Authority en Prudential Regulation Authority. Voor meer informatie over wat onze Brexit voorbereidingen voor u betekenen kijkt u op onze website www.chubb.com/Brexit

Privacyverklaring

SCFR rapport