Scherpe premie
Eigen beroep verzekerd
Flexibele eigen risicoperiode
Doorbetalen vaste
lasten
Scherpe premie
De vaste premie van de verplichte AOV is naar verwachting 8 procent van het inkomen van maximaal € 30.000. Dat komt neer op € 200 per maand voor een maandelijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid van € 1.650. Bereken hieronder wat het kost om u te verzekeren bij TAF. Grote kans dat u bij ons beter verzekerd bent voor minder geld.
Bij de verplichte AOV geldt standaard een eigen risicoperiode van 12 maanden. Pas als u dan nog arbeidsongeschikt bent ontvangt u een uitkering. Heeft u genoeg spaargeld om een jaar zonder inkomen te overbruggen? De meeste zelfstandigen niet. Hierdoor worden ze in het uiterste geval gedwongen hun bedrijf of huis te verkopen. Bij TAF bepaalt u zelf de eigen risicoperiode, al vanaf één maand.
Flexibele eigen risicoperiode
Eigen beroep verzekerd
Een opticien is geen kapper. Maar de overheid denkt daar anders over. Wordt u (deels) arbeidsongeschikt, dan bent u verplicht om werk te accepteren (gangbare arbeid), ongeacht uw huidige beroep en of dit werk past bij uw profiel op opleidingsniveau. Niet bij TAF. U kunt ervoor kiezen om arbeidsongeschiktheid te verzekeren specifiek voor uw eigen beroep (beroepsarbeid).
De verplichte AOV keert maximaal € 1.650 bruto per maand uit. Dat is gelijk aan 100 procent van het minimumloon. Is dit genoeg om uw huishouden draaiende te houden? Kunt u hiermee uw huur of hypotheek betalen en de dagelijkse boodschappen? De AOV van TAF dekt alle vaste maandelijkse lasten en de kosten voor
levensonderhoud. Dat geeft rust.
Doorbetalen vaste
lasten