Nabestaandenverzekering

De TAF Nabestaandenverzekering is een overlijdensrisicoverzekering die de nabestaanden beschermt tegen de ongewenste financiële gevolgen van overlijden. Als de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering komt te overlijden volgt een maandelijkse uitkering.

Kies voor de TAF Nabestaandenverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering wordt meestal geadviseerd om schulden als een hypotheek of krediet af te lossen. Het is maar de vraag of dit voldoende is om financiële problemen te voorkomen. Vaak blijkt dat het inkomensverlies als gevolg van overlijden groter is dan de afname van de maandelijkse lasten. Een extra aanvulling is dan geen overbodige luxe. De TAF Nabestaandenverzekering is hiervoor de oplossing.

 • Financiële zorg voor nabestaanden
 • Uitkering in maandelijkse termijnen tijdens de hele looptijd.
 • Flexibiliteit in de hoogte en de looptijd van de uitkering.
 • Eenvoudige oplossing om het nabestaandenpensioen aan te vullen.
 • Aantrekkelijk lage premie die gegarandeerd gelijk blijft (geen en bloc).
 • Snel en eenvoudig acceptatieproces.

De TAF Personal Nabestaandenverzekering is geschikt voor:

 • Iedereen die zijn of haar nabestaanden wil beschermen tegen de ongewenste financiële gevolgen van overlijden in de vorm van inkomenszekerheid.

Soort verzekering

Tijdelijke risicoverzekering bij overlijden met een maandelijkse uitkering.

Uitkeringsduur

Hoge mate van flexibiliteit, keuze uit:

 • Uitkeringsduur korter dan de looptijd van de verzekering
 • Uitkeringsduur gelijk aan de looptijd van de verzekering
 • Levenslange uitkeringsduur

Leeftijd bij afsluiten

Vanaf 18 tot 70 jaar

Eindleeftijd

Maximaal 75 jaar

Verzekerd maandbedrag

 • Minimaal € 100,-
 • Maximaal € 10.000,-

Looptijd

 • Minimaal 5 jaar
 • Maximaal 50 jaar

Premie

Gegarandeerde premie (geen en bloc clausule)

Premiekorting

Aantrekkelijke korting voor niet-rokers

Betaalwijze

Ineens, per jaar of per maand

Ongevallendekking

Bij overlijden als gevolg van een ongeval volgt een eenmalige extra uitkering van € 50.000,-.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Als de verzekeringnemer langer dan 365 dagen arbeidsongeschikt is, dan is er vanaf dag 366 en zolang de arbeidsongeschiktheid voortduurt, geen premie verschuldigd. 

Uitkering ten gunste van de kinderen

Het is mogelijk maximaal € 5.000,- mee te verzekeren ten gunste van de kinderen. Het bedrag van € 5.000,- wordt na overlijden verdeeld uitgekeerd over het aantal kinderen dat bij aanvang van de verzekering is aangegeven. Deze uitkering duurt tot een vooraf aangegeven eindleeftijd van de kinderen waarbij er de keuze is in een eindleeftijd van 18 tot en met 27 jaar.

Beoordeling van uw verzekeringsaanvraag met (digitale) gezondheidsverklaring

1. De verzekerde ontvangt een persoonlijke uitnodiging voor de online gezondheidsverklaring

Nadat u bij ons een aanvraag heeft ingediend, ontvangt de verzekerde van ons een persoonlijke uitnodiging voor de online gezondheidsverklaring.

2. De verzekerde vult zijn of haar persoonlijke en medische informatie in op de online gezondheidsverklaring

Nadat de gezondheidsverklaring is afgerond, ondertekent de verzekerde deze digitaal met een SMS-code. Vervolgens wordt de gezondheidsverklaring automatisch naar ons verstuurd.

3. Na ontvangst van de ingevulde verklaring wordt de aanvraag direct beoordeeld.

Nadat de verzekerde de gezondheidsverklaring heeft ingevuld, start de beoordeling van de aanvraag door medisch adviesbureau Sedgwick. Er zijn twee mogelijkheden:

 • De medisch adviseur van Sedgwick heeft voldoende informatie
  Dan ontvangt de verzekerde binnen twee werkdagen de polis met bijbehorende polisvoorwaarden.
 • De medisch adviseur van Sedgwick heeft meer informatie nodig
  Het kan zijn dat de medisch adviseur naar aanleiding van de gezondheidsverklaring over bepaalde antwoorden meer informatie nodig heeft. Als dat bij de verzekerde het geval is, dan ontvangt deze binnen 5 werkdagen een telefoontje of een brief/e-mail met aanvullende vragen. Of verzekerde ontvangt een brief met aanvullende vragen die de huisarts of medisch specialist moet beantwoorden (uiteraard met toestemming van de verzekerde). Ook kan het zijn dat verzekerde wordt uitgenodigd voor een medische keuring.
  Heeft de medisch adviseur daarna alle informatie die hij nodig heeft om een advies te geven over de verzekeringsaanvraag? Dan ontvangt verzekerde binnen drie werkdagen een bericht over de acceptatie of afwijzing van uw aanvraag:
  - De aanvraag wordt alsnog geaccepteerd tegen de standaardvoorwaarden (eventueel met een premieopslag).
  - De aanvraag kan niet worden geaccepteerd.
  Sedgwick

Medische keuring

Het kan voorkomen dat de verzekerde medisch gekeurd moet worden door een onafhankelijke keuringsinstantie. Dat geldt in de volgende situaties:

-       Als de verzekerde jonger is dan 50 jaar en € 600.001 of meer wil verzekeren.
-       Als de verzekerde ouder is dan 50 jaar en € 350.001 of meer wil verzekeren.

Informatie over het invullen van de gezondheidsverklaring.

Bereken en vraag de TAF Personal Nabestaandenverzekering aan via de TAF Online rekentool.

Aanvulling op het nabestaandenpensioen

Na het overlijden van een partner staan de nabestaanden vaak voor een nare financiële verrassing omdat er veel minder nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd dan vooraf gedacht. Vooral als het overlijden plaatsvindt voor de pensioendatum. De TAF Nabestaandenverzekering is een eenvoudige oplossing om het inkomenstekort bij overlijden van de partner aan te vullen. En betaalbaar, omdat deze alleen uitkeert bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering, bijvoorbeeld voor de pensioendatum.

Veelgestelde vragen

Hier zijn wij trots op

MoneyView ADMoneyView GBMoneyView AOVIndependerGouden Lotus Award overlijdensrisicoverzekeringGouden Lotus verzekeringsproductDFO 2021 Beste gevolmachtigdeAdfiz ORVAdfiz AO

Onze klanten beoordelen ons met een gemiddelde score van een 8,2 (gebaseerd op 735 beoordelingen). Lees onze klantervaringen

Klantenservice

Op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00

Service & contact

Veelgestelde vragen