Alimentatiepolis

De TAF Alimentatiepolis is een overlijdensrisicoverzekering met een maandelijkse uitkering die speciaal ontwikkeld is voor de situatie na echtscheiding. Met verschillende dekkingen op één polis kan het verzekerd bedrag precies worden afgestemd op de duur en hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie.

Kies voor de TAF Alimentatiepolis

Alimentatie vormt voor de ontvanger vaak een groot gedeelte van het inkomen. Als de alimentatiebetaler overlijdt stopt de betaling van de partner- en of kinderalimentatie direct. Met de TAF Alimentatiepolis verzekert de alimentatiegerechtigde zich tegen deze inkomensterugval.

 • Maandelijkse uitkering na overlijden van de verzekerde (alimentatiebetaler) binnen de looptijd.
 • Met verschillende dekkingen op één polis sluit het verzekerd maandbedrag exact aan op de hoogte en duur van de afgesproken kinder- en/of partneralimentatie.
 • Af te sluiten tot 70-jarige leeftijd van de verzekerde (eindleeftijd 75 jaar).
 • Scherpe premie die tijdens de hele looptijd is gegarandeerd (geen en-bloc clausule).
 • Netto premie en uitkering (box 3).
 • Snel en eenvoudig acceptatieproces.

Alles over deze verzekering

De TAF Alimentatiepolis is geschikt voor:

 • Iedereen die alimentatie ontvangt en daarvan afhankelijk is.

Soort verzekering

Tijdelijke risicoverzekering bij overlijden met een maandelijkse uitkering. Met verschillende dekkingen kan de polis exact worden afgestemd op de hoogte en duur van de partner- en kinderalimentatie.

Leeftijd bij afsluiten verzekerde

Vanaf 18 tot 70 jaar

Eindleeftijd verzekerde

Maximaal 75 jaar

Verzekerd maandbedrag

Minimaal € 100,- en maximaal € 10.000,- per dekking

Geldigheid gezondheidsverklaring

Maximaal drie maanden. Bij een ongewijzigde gezondheid kan deze op verzoek worden verlengd naar zes maanden. 

Premiebetalingsduur

Gelijk aan duur verzekering

Looptijd

Minimale looptijd 5 jaar

Maximale looptijd 35 jaar

Uitkeringsduur

Gelijk aan de looptijd van de verzekering

Premie De premie en voorwaarden worden tussentijds niet gewijzigd door ons (geen en-bloc clausule). 
Fiscaal De TAF Alimentatieverzekering geeft recht op een maandelijkse netto uitkering bij overlijden van de verzekerde. De premie is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Niet-rokerskorting Als de verzekerde niet rookt (minimaal 24 maanden)
Betaalwijze  Per maand of ineens
Dekking Terrorisme Ja (volgens protocol NHT)
Kosten Kosten zijn verwerkt in de premie en worden verdeeld over de duur van de premiebetaling. Er worden dus geen kosten apart in rekening gebracht.

Beoordeling van uw verzekeringsaanvraag met (digitale) gezondheidsverklaring

1. U ontvangt een persoonlijke uitnodiging voor de online gezondheidsverklaring

Nadat uw financieel adviseur bij ons een aanvraag heeft ingediend, ontvangt de verzekerde van ons een persoonlijke uitnodiging voor de online gezondheidsverklaring.

2. De verzekerde vult zijn of haar persoonlijke en medische informatie in op de online gezondheidsverklaring

Als de gezondheidsverklaring is afgerond, ondertekent de verzekerde deze digitaal met een SMS-code. Vervolgens wordt de gezondheidsverklaring automatisch naar ons verstuurd.

Geen zorgen: een ziekte of aandoening in het verleden leidt niet meteen tot een hogere premie of afwijzing. Het doel is om uw gezondheid goed in te schatten, zodat u uiteindelijk ook goed bent verzekerd. Vul de gezondheidsverklaring daarom volledig en juist in. Onjuiste informatie kan namelijk vervelende gevolgen hebben voor de eventuele uitkering in de toekomst.

3. Na ontvangst van de ingevulde verklaring wordt de aanvraag direct beoordeeld.

 • Zijn er geen medische bijzonderheden?
  Dan ontvangt uw klant op werkdagen binnen 24 uur uw polis met bijbehorende polisvoorwaarden.
 • Zijn er wel medische bijzonderheden? Dan wordt de aanvraag beoordeeld door een medisch adviseur van Sedgwick.
  Heeft de medisch adviseur voldoende informatie, dan ontvangt uw klant binnen 2 werkdagen de polis met bijbehorende polisvoorwaarden. Het kan zijn dat de medisch adviseur naar aanleiding van de gezondheidsverklaring over bepaalde antwoorden meer informatie nodig heeft. Als dat bij u het geval is, dan ontvangt verzekerde binnen 5 werkdagen een telefoontje of een brief/e-mail met aanvullende vragen. Of de verzekerde ontvangt een brief met aanvullende vragen die de huisarts of medisch specialist moet beantwoorden. Ook kan het zijn dat de verzekerde wordt uitgenodigd voor een medische keuring.
  Heeft de medisch adviseur daarna alle informatie die hij nodig heeft om een advies te geven over de verzekeringsaanvraag? Dan ontvangt uw klant binnen 3 werkdagen een bericht over de acceptatie of afwijzing van de aanvraag:

  - De aanvraag wordt alsnog geaccepteerd tegen de standaardvoorwaarden.
  - De aanvraag wordt geaccepteerd met een premieopslag.
  - De aanvraag kan niet worden geaccepteerd.
  Sedgwick

U berekent en vraagt de verzekering eenvoudig aan via de TAF Online rekentool. U geeft daarbij aan welke bedragen aan kind- en partneralimentatie u wilt verzekeren.

Altijd verzekerd van alimentatie

Vaak vormt de alimentatie voor de ontvanger een groot deel van het inkomen en is de ontvanger zelfs afhankelijk van de betaling ervan. Bij het overlijden van degene die alimentatie verschuldigd is, stopt de betaling en wordt de ontvanger geconfronteerd met een terugval in zijn of haar inkomen.

Met de TAF Alimentatiepolis verzekert uw klant zich tegen dit risico. U kunt de verzekering exact laten aansluiten aan de afgesproken alimentatieverplichting, zodat deze inkomstenbron ook na het overlijden van de betaler blijft doorgaan.

Veelgestelde vragen

Hier zijn wij trots op

MoneyView ADMoneyView GBMoneyView AOVIndependerGouden Lotus Award overlijdensrisicoverzekeringGouden Lotus verzekeringsproductDFO 2021 Beste gevolmachtigdeAdfiz ORVAdfiz AO

Onze klanten beoordelen ons met een gemiddelde score van een 8,2 (gebaseerd op 735 beoordelingen). Lees onze klantervaringen

Klantenservice

Op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00

Service & contact

Veelgestelde vragen