TAF Alimentatiepolis

0599-412804

De TAF Alimentatiepolis is een verzekering op het leven van de alimentatiebetaler. Bij het overlijden van degene die alimentatie betaalt, stopt de betaling en wordt de ontvanger geconfronteerd met een terugval in het inkomen. Met de TAF Alimentatiepolis loopt de alimentatiebetaling voor zowel de ex-partner als eventuele kinderen gewoon door voor de periode die beide partners bij hun scheiding hebben afgesproken.

De TAF Alimentatiepolis kan worden afgesloten door zowel de ex-partner die de alimentatie ontvangt als de ex-partner die de alimentatie betaalt. De verzekerde is altijd de ex-partner die de alimentatie betaalt. De alimentatiebetaler moet een gezondheidsverklaring invullen en ondertekenen als onderdeel van het aanvraagproces.

Hieronder berekent u eenvoudig en vrijblijvend de premie voor de TAF Alimentatiepolis.

Partneralimentatie

Help Help Let op! Als er geen sprake is van partneralimentatie, vult u hier € 0,- in. Is er wel sprake van partneralimentatie en wilt u deze verzekeren, dan moet het te verzekeren bedrag minimaal € 100,- per maand zijn.

Kinderalimentatie

Help Help Let op! De te verzekeren kinderalimentatie moet minimaal € 100,- per maand per kind zijn.

 
 
Hoe is de premie opgebouwd en wat krijgt u hier allemaal voor:
 • Geboortedatum alimentatiebetaler:  
 • Geslacht:  
 • Roker:  
 • Verzekering gaat in op:  
 • U betaalt de premie:  
 • Partneralimentatie:  
 • Kinderalimentatie:  
 • Gegarandeerde premie, de premie blijft gelijk tijdens de hele looptijd van de verzekering;
 • Premiekorting voor niet-rokers;
 • Geen medische keuring nodig tot een cumulatief verzekerd kapitaal van € 500.000,-. Mensen ouder dan 50 jaar worden bij een cumulatief verzekerd kapitaal van € 300.000,- gekeurd;
 • Eenvoudige en beknopte gezondheidsverklaring;
 • Verzekerd maandbedrag minimaal € 100,- /maximaal € 10.000,- per dekking;
 • Looptijd minimaal 5/maximaal 35 jaar;
 • Uitkeringsduur gelijk aan de looptijd van de verzekering;
 • Leeftijd van de alimentatiebetaler bij het afsluiten van de verzekering minimaal 18/maximaal 70 jaar;
 • Maximale leeftijd van de alimentatiebetaler op de einddatum van de verzekering 75 jaar;
 • Hoge mate van flexibiliteit. Onder andere het verzekerd kapitaal en de looptijd zijn tussentijds te wijzigen.
Wilt u een nieuwe berekening maken met aangepaste waarden kunt u dat hieronder doen.

Houdt u er rekening mee dat de te verzekeren partneralimentatie minimaal € 100,- per maand moet zijn, en de te verzekeren kinderalimentatie minimaal € 100,- per maand per kind.

Partneralimentatie

Kinderalimentatie

U kunt de TAF Alimentatiepolis afsluiten via Schiphuis de Vries Assurantien. Vul hieronder uw gegevens in, dan neemt de verzekeringsadviseur contact met u op om uw aanvraag verder te begeleiden. Voor het advies en de begeleiding van Schiphuis de Vries Assurantien betaalt u eenmalig een bemiddelingsfee van € 225. Verzenden van uw gegevens is vrijblijvend en verplicht u tot niets.

© TAF Verzekeringen 2012