social media
 • TAF op Linkedin
 • TAF RSS Feed
 • TAF op Twitter
 • TAF kanaal YouTube
Hulp bij re-integratie Als u arbeidsongeschikt wordt, is het logisch dat de aandacht allereerst uitgaat naar het oplossen van de medische oorzaak. Na verloop van tijd kunnen we ook gaan kijken wat er nodig is om weer aan het werk te gaan. TAF helpt u daar graag bij.

Hoe ziet onze begeleiding er uit?
Allereerst richten we ons samen met u op een zo goed en vlot mogelijk herstel van uw ziekte, gezondheidsklachten of aandoening. Daarna gaan we in overleg met u kijken naar een gezonde manier om weer aan het werk te gaan. Dat kan bijvoorbeeld door gedeeltelijk weer aan de slag te gaan en het langzaam op te bouwen. Het liefst gaat u natuurlijk weer aan het werk in uw oude beroep. Als dat niet mogelijk is, begeleiden we u bij het zoeken naar mogelijkheden om ander werk te gaan doen. Daar kan een opleiding of omscholing bijvoorbeeld bij helpen.

Onze aanpak

 • We stellen een medisch profiel op en nemen actief contact op met huisartsen, therapeuten en specialisten.
 • We inventariseren de mogelijkheden van herstel, en de mogelijkheden van behoud van werk.
 • We bemiddelen bij de aanschaf van hulpmiddelen.
 • We verzorgen werkplekbezoeken en kijken naar aanpassing van de werkplek.
 • We vergoeden opleidingen en cursussen.
 • We hebben een activerende aanpak, waarbij we u helpen om gefaseerd weer aan het werk te gaan.
 • We bieden eventueel een nazorgconsult aan waarbij u onder andere tips krijgt om na herstel gezond aan het werk te blijven.

Bij onze begeleiding maken we gebruik van een netwerk van medisch specialisten en andere deskundigen. We zetten ons netwerk van medisch specialisten in om u te helpen, een second opinion te geven of een behandeling te bespoedigen. In ons netwerk zitten onder andere een rugpoli, MRI centrum, het revalidatieprogramma Herstel & Balans, sportartsen, kenniscentra voor orthopedie, neurologie, cardiologie en interne geneeskunde. Onze spreekuurlocaties zijn over het hele land verspreid, dus u kunt altijd zo dicht mogelijk in uw buurt terecht. Indien nodig zetten we specialisten in het buitenland in.

Hoe we bijvoorbeeld hebben geholpen:

 • Een schilder met rugklachten waarbij de reguliere behandeling geen resultaat opleverde, hebben we begeleid naar een rugcentrum. Hij is nu volledig aan het werk.
 • Voor de eigenaar van een werving- en selectiebureau schaften wij een speciale laptop aan in verband met zijn oogaandoening. Dat hielp hem om weer aan het werk te gaan.
 • Een verzekerde met knie- en gewrichtsklachten liep tegen lange wachttijden bij de orthopeed aan. Wij regelden dat hij binnen een week terecht kon. Hij werkt weer voor halve dagen.

Wat doet TAF anders dan andere verzekeraars?

 • Wij starten met begeleiden zodra u bij ons meldt dat u arbeidsongeschikt bent en niet na 6 maanden, 1 jaar of 2 jaar.
 • Waar nodig wordt een fysiek consult gepland, waar andere verzekeraars alleen schriftelijk communiceren.
 • We communiceren proactief, open en regelmatig met u over de begeleiding maar ook over behandelkeuzes. Dat kan per e-mail, telefoon of face-to-face.
 • We zoeken naar gemiste kansen in het medische traject (zoals wachtlijsten, onnodige procedures en medicijnen, te late interventies).
 • We werken samen met onafhankelijke medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen en (keurings)artsen.
 • Als u niet terug kunt keren in uw oude beroep vanwege blijvende gezondheidsproblemen of beperkingen, is dat een hard gelag. We nemen samen met u de tijd om afscheid te nemen van uw oude beroep en te zoeken naar nieuwe mogelijkheden van passende arbeid. 

Wilt u meer weten over onze begeleiding bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie? Neemt u dan contact op met onze afdeling Schadebehandeling via telefoonnummer 040-707 38 90 of e-mailadres claim@taf.nl.

Alle informatie over het doorgeven van uw arbeidsongeschiktheid vindt u op de pagina Schade melden.