social media
  • TAF op Linkedin
  • TAF RSS Feed
  • TAF op Twitter
  • TAF kanaal YouTube
Schade melden Wordt u ziek en wilt u een claim indienen? Of wilt u het overlijden van een dierbare melden? Dan kunt u terecht bij uw financieel adviseur.

Uw financieel adviseur zorgt voor schadeaangifteformulieren, helpt u bij het aanleveren van de juiste informatie en begeleidt u tijdens de behandeling van uw claim.

Melden van een overlijden
Een dierbare verliezen is een ingrijpende gebeurtenis. Na het overlijden is het belangrijk dat de financiële zaken goed en eenvoudig worden geregeld. Het melden van een overlijden gaat eenvoudig en snel met het online meldingsformulier op onze website. In onze informatiebrochure leest u hoe wij uw overlijdensclaim behandelen.

Melden van arbeidsongeschiktheid
Voor het melden van een arbeidsongeschiktheidsclaim kunt u zich melden bij uw verzekeringsadviseur. In onze informatiebrochure leest u hoe wij een arbeidsongeschiktheidsclaim behandelen, welke partijen er betrokken zijn bij de beoordeling en behandeling van uw claim, en binnen welke termijn uw claim wordt toegekend of afgewezen.

Begeleiding bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie
Als u arbeidsongeschikt wordt, is het logisch dat de aandacht allereerst uitgaat naar het oplossen van de medische oorzaak. Na verloop van tijd kunnen we ook gaan kijken wat er nodig is om weer aan het werk te gaan. TAF helpt u daar graag bij. Op de pagina hulp bij re-integratie leest u hier meer over.

Melden van onvrijwillige werkloosheid
Voor het melden van een werkloosheidsclaim kunt u terecht bij uw verzekeringsadviseur. Hij of zij kan u ook alles vertellen over de rechten en plichten die u heeft als u een uitkering ontvangt vanwege onvrijwillige werkloosheid.

Melden van ernstige ziekte, blijvende invaliditeit of overlijden op TAF Ernstige ziekte en Ongeval Polis
Heeft u een TAF Ernstige ziekte en Ongeval Polis, en wilt u een ernstige ziekte, blijvende invaliditeit of overlijden  melden? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.