social media
  • TAF op Linkedin
  • TAF RSS Feed
  • TAF op Twitter
  • TAF kanaal YouTube
Ervaringen met TAF Goed adviseren en verzekeren begint met goed luisteren. Wij horen graag van u als u niet tevreden bent. Of als u vindt dat het beter kan. Natuurlijk horen wij het ook graag als u tevreden bent.

Uw klacht of compliment doorgeven

Uw mening over onze dienstverlening vinden wij belangrijk. Bent u ergens niet tevreden over of vindt u juist dat wij u goed hebben geholpen? Dan horen wij dat graag van u. Met uw feedback gaan wij aan de slag. Zo kunnen wij u en andere klanten nog beter van dienst zijn. Hieronder leest u hoe u een klacht of compliment indient.

Wilt u een compliment doorgeven?
Natuurlijk horen we het graag als u tevreden bent. Bijvoorbeeld over de afhandeling van uw klacht of andere zaken die u goed vindt aan TAF. Gebruik hiervoor het complimentenformulier.

Wilt u een klacht indienen?
Wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan kunt u uw klacht op verschillende manieren aan ons doorgeven:

  • Telefonisch op telefoonnummer: 040 707 38 90. Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur
  • Via het klachtenformulier
  • Per e-mail naar ervaringen@taf.nl
  • Per brief, naar het volgende adres:

TAF
T.a.v. de directie
Postbus 4562
5601 EN Eindhoven

Wij raden u aan om zoveel mogelijke informatie mee te sturen ter onderbouwing van uw klacht. Wij streven ernaar om u uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van uw klacht een reactie te sturen. Bent u ondanks onze inspanningen niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u nadat wij definitief ons standpunt kenbaar hebben gemaakt, uw klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De klacht moet worden ingediend binnen een jaar nadat de klacht aan ons is voorgelegd of binnen drie maanden na de dagtekening van de brief of het bericht waarin wij definitief schriftelijk het standpunt over de klacht kenbaar hebben gemaakt. De langste van deze twee termijnen geldt. Zowel TAF als de met haar samenwerkende verzekeraars zijn aangesloten bij het Kifid.

KiFiD
Het Kifid is een onafhankelijke instantie voor consumenten die een conflict hebben met een financiële dienstverlener. Eerst probeert de Financiële Ombudsman te bemiddelen tussen u en de financiële dienstverlener. Lukt dat niet of vindt de Ombudsman dat bemiddeling geen zin heeft, dan neemt de Geschillen¬commissie een beslissing. Natuurlijk kunt u ook naar de rechter gaan in geval van een conflict, maar het Kifid biedt u een alternatief. Binnen een relatief kort tijdsbestek (procederen kost soms jaren) krijgt u een inhoudelijke beoordeling van uw klacht. De onafhankelijkheid van de Ombudsman en de Geschillencommissie zijn gewaarborgd door hun reglementen en de wijze van hun benoeming.

Wilt u meer informatie? Klik hier om naar de website van het KiFiD te gaan of neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.