De online premieberekening module voor
TAF Overlijdensrisicoverzekeringen

Overlijdensrisico, de goedkoopste van Nederland, zonder provisie! Als men overlijdt, hoe staat de partner er dan financieel voor? Het 'voor elkaar zorgen' houdt niet op als een van de partners wegvalt. Degene die achterblijft mag, naast verdriet, niet ook nog financiële zorgen hebben.

Premieberekening
Verzekerde(n)  Een overlijdensrisicoverzekering op één leven
   Een overlijdensrisicoverzekering op twee levens
1e verzekerde
  (dd-mm-jjjj)
 Man  Vrouw
 Nee  Ja
Algemeen
 
 
  (dd-mm-jjjj)
 
 
  Ja  Nee
  Ja  Nee
  Ja  Nee